20

Sô-pha luận về kẻ ác

1Sô-pha, người Na-a-ma, đáp:
2“Tôi phải vội vã trả lời
Vì tôi nghĩ ra câu giải đáp.
3Tôi đã nghe anh bác bỏ lời quở trách
Nhưng tinh thần hiểu biết giục tôi đáp lại.
4Anh có biết: từ thuở khai thiên lập địa
Khi loài người mới có mặt trên thế gian
5Kẻ ác dù có hoan ca cũng chỉ tạm thời,
Và niềm vui của kẻ vô đạo sớm tàn tắt?
6Dù nó leo lên đến tận trời
Đầu nó chạm tới các chòm mây,
7Nó cũng sẽ bị tiêu diệt đời đời như phân bón.
Ai từng quen biết nó sẽ ngạc nhiên,
Không biết nó biến đi đâu mất.
8Nó bay tiêu tán như cơn mộng
Bị xóa đi như dị tượng ban đêm
9Vừa thấy đấy nó liền mất hút
Chốn quê hương chẳng biết nó là ai.
10Con cái nó sẽ xin người nghèo khổ thi ân,
Vì chính tay nó đã làm tiêu tan sự nghiệp.
11Xương cốt nó đầy ắp sinh lực thanh xuân
Nhưng cũng phải chôn vùi xuống bùn đen với nó.
12Dù miệng nó cho tội ác là ngọt bùi
Và giấu nọc độc dưới ba tấc lưỡi,
13Cưu mang tội ác, không lìa bỏ,
Ngậm chặt gian tà chẳng nhả ra.
14Thức ăn nó nuốt vào bụng sẽ sình thối
Trở thành mật rắn hổ trong người.
15Nó nuốt của cải vào rồi phải mửa ra,
Của phi nghĩa Chúa không cho tiêu hóa.
16Nó sẽ mút nọc rắn hổ
Lưỡi rắn lục sẽ giết chết nó.
17Nó chẳng bao giờ được thấy các dòng sông,
Dòng suối mật ong và dòng mỡ sữa.
18Nó phải trả lại những món lợi bất chính,
Không nuốt được xơ múi gì.
Cũng chẳng được hưởng tiền lời lãi,
Trong những cuộc buôn gian bán lận.
19Vì nó chà nát và bỏ mặc người nghèo khổ,
Cướp đoạt nhà cửa nó không xây,
20Hẳn nhiên, nó làm sao sống thoải mái yên thân,
Đâu có thể mang những vật nó nâng niu mà chạy thoát!
21Nó quá sức tham tàn,
Nên cuộc giàu sang nó thật chóng qua.
22Đang dư dật, nó bỗng ra túng ngặt,
Tai họa dập dồn đổ xuống liên miên.
23Để làm đầy bụng tham quá độ,
Chúa trút lên nó cơn phẫn nộ,
Tuôn tràn như mưa ngàn thác lũ
Làm thực phẩm bắt nó phải ăn.
24Dù nó thoát khỏi gươm giáo sắt,
Mũi tên đồng sẽ bắn xuyên thân.
25Khi rút mũi tên ra khỏi người nó,
Đầu tên sáng loáng đã cắm vào gan.
Nó khủng khiếp, mặt không còn chút máu.
26Tối tăm mờ mịt bao trùm cả tương lai
Lửa âm ỉ sẽ thiêu cháy rụi.
Tiêu diệt vật dụng còn lại trong nhà.
27Tội ác nó các tầng trời tố giác.
Đất nổi phong ba chống đối kẻ gian tà.
28Tài sản nó bị mang đi phân tán
Khi Chân Thần nổi cơn phẫn nộ.
29Số phận ấy Chúa đã dành cho họ,
Những kẻ điêu ngoa, hiểm độc, tham tàn.