42

1Bấy giờ, Gióp thưa với Chúa Hằng Hữu:
2Con biết Chúa là Đấng Toàn năng
Mưu lược Chúa chẳng bao giờ thất bại.
3Chúa vừa hỏi: Ai vô ý thức lập luận xằng?
Lạy Chúa, chính con là người điên dại.
Con đã luận bàn những việc con không hiểu,
Những điều quá diệu kỳ vượt tầm tri thức loài người.
4Lạy Chúa, xin lắng nghe! Con sẽ thưa.
Con xin trình thắc mắc và xin Ngài chỉ dạy.
5Trước kia tai con chỉ nghe nói về Chúa,
Nhưng bây giờ, con được thấy Ngài tận mắt.
6Vì vậy, con ghê tởm bản thân con,
Và xin ăn năn trong tro bụi!

Tế Lễ thiêu

7Sau khi phán dạy Gióp, Chúa bảo Ê-li-pha, người Thê-man: "Cơn phẫn nộ Ta cháy bùng lên, nghịch cùng ngươi và hai bạn ngươi vì các ngươi không nói về Ta cách đúng đắn như Gióp, tôi tớ Ta, đã nói. 8Vậy bây giờ, các ngươi hãy bắt bảy con bò đực và bảy con cừu đực đem đến Gióp, tôi tớ Ta và dâng tế lễ thiêu cho chính các ngươi. Gióp, tôi tớ Ta sẽ cầu thay cho các ngươi. Ta sẽ nhậm lời Gióp và không đối xử với các ngươi theo sự điên dại của các ngươi, khi các ngươi không nói về Ta cách đúng đắn, như Gióp, tôi tớ Ta, đã nói.
9Vậy, Ê-li-pha, người Thê-man, Binh-đát, người Su a và Sô-pha, người Na-a-ma, đều đi làm đúng những điều Chúa đã phán dạy. Chúa nhậm lời của Gióp.
10Ngay khi Gióp cầu thay cho các bạn hữu, Chúa Hằng Hữu liền xoay ngược hoàn cảnh cùng đường của Gióp. Chúa lại ban cho Gióp gấp đôi những gì Gióp có trước kia. 11Bấy giờ, các anh em, chị em của Gióp và tất cả bà con quen biết đều đến thăm và ăn mừng trong nhà Gióp. Họ chia buồn và an ủi Gióp" về những thử thách tai ương Chúa đã đem lại. Mỗi người đều tặng Gióp một số tiền và một chiếc nhẫn vàng. 12Như thế, Chúa Hằng Hữu ban phúc lành cho Gióp trong tuổi già lão còn nhiều hơn trong lúc thanh xuân. Tài sản Gióp gồm có 13.000 cừu, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. 13Gióp cũng có bảy con trai và ba con gái. 14Gióp đặt tên ba con gái theo thứ tự: Yến, Hương và Phấn 15Ba cô là hoa khôi của đất nước. Gióp cho ba con gái hưởng phần gia tài, sản nghiệp như các con trai.
16Sau đó, Gióp còn sống thêm 130 năm nữa, và được thấy con, cháu, chắt, chít, tức là bốn đời hậu duệ. 17Rồi Gióp qua đời tuổi rất cao.