2

Chúa kêu gọi Ê-xê-kiên

1Chúa Hằng Hữu bảo tôi: "Con loài người! Đứng dậy nghe Ta nói!" 2Thánh Linh liền vào trong tôi, nâng tôi đứng lên nghe Chúa phán dạy:

3“Con loài người, Ta sai con đến với dân Y-sơ-ra-ên, là dân phản nghịch Ta. Chúng nó và tổ phụ đã phạm tội với Ta cho đến ngày nay. 4Chúng là dân mặt dày mày dạn, cứng đầu cứng cổ. Ta sai con truyền thông điệp Ta cho chúng nó.

5Dù nghe con hay không (vì chúng là dân phản loạn), chúng cũng biết rằng đã có một tiên tri xuất hiện.

6“Con loài người, đừng sợ chúng nó. Đừng kinh hãi khi chúng nói lời hung ác, làm điều hiểm độc; đừng khiếp sợ bộ mặt phản loạn của chúng nó. 7Con hãy truyền thông điệp Ta cho chúng, dù chúng nghe hay không (vì là dân phản loạn). 8Này, con loài người, lắng nghe Ta nói, con đừng phản bội như chúng nó. Con hãy hả miệng ăn vật Ta cho đây!"

9,10Tôi nhìn thấy một bàn tay cầm cuốn sách đưa cho tôi, chữ viết cả hai mặt. Ngài mở cuốn sách ra cho tôi xem, thấy chép toàn những lời than vãn, tiếng khóc lóc, nỗi khổ đau.