44

Luật lệ về cách sử dụng Đền thờ

1Sau đó, người đem tôi trở lại cửa ngoài Nơi thánh, nhưng cửa đóng chặt. 2Người bèn bảo tôi: "Cửa này sẽ cứ đóng, không mở được và không ai được vào cửa đó. Vì Chúa là Chân Thần của Y-sơ-ra-ên đã ngự vào Đền thờ qua cửa đó, nên cửa sẽ đóng lại luôn! 3Chỉ có vua được ngồi tại cửa để ăn trước mặt Chúa, nhưng vua cũng phải vào ra qua phòng lớn ở lối ra vào."

4Rồi, người đưa tôi qua hành lang phía bắc, đến mặt tiền Đền thờ. Tôi nhìn thấy vinh quang Chúa đầy dẫy Đền thờ Ngài, nên sấp mặt xuống đất.

5Chúa bảo tôi: "Con loài người! Con hãy lưu ý cẩn thận, lắng tai nghe và chú mắt nhìn! Hãy nghe kỹ tất cả những điều ta dạy vê luật lệ của Đền thờ Chúa. Hãy xét kỹ ai được vào Đền thờ và ai không được vào. 6Hãy bảo bọn phản nghịch Y-sơ-ra-ên, Chúa là Chân Thần phán: Y-sơ-ra-ên! Ngươi đã phạm tội nặng 7Vì ngươi để những kẻ không chịu cắt bì vào Đền thánh Ta - tức là những kẻ không có lòng thờ Chúa - để làm ô uế Đền thánh là Nhà Ta, khi ngươi dâng bánh, mỡ và huyết. Chúng đã bội giao ước Ta bởi tất cả những việc ghê tởm của ngươi. 8Ngươi đã không vâng giữ luật lệ Ta lập về các việc thánh, mà còn đặt những hạng ngươi ấy thi hành những dịch vụ trong đền thánh Ta vì quyền lợi của chúng. 9Chúa Hằng Hữu phán: Tất cả những người nước ngoài - kể cả những kẻ đang cư ngụ giữa dân Ta - tuyệt đối không được vào Đền thánh Ta, một khi họ chưa được cắt bì và chưa có lòng thờ Chúa. 10Những người Lê-vi đã bỏ Ta khi đồng bào chúng đi lạc xa Ta mà đeo đuổi các thần tượng đều sẽ bị trừng phạt. 11Tuy nhiên, chúng sẽ được phép canh gác giữ cửa Đền thờ, làm thịt các sinh tế thiêu cũng như các sinh tế khác, và phục vụ dân Ta trong Đền thờ. 12Nhưng vì chúng đã phục vụ các thần tượng, làm cho Y-sơ-ra-ên vấp ngã trong tội ác, nên Ta đã đưa tay chống nghịch chúng và sẽ trừng phạt chúng, Chúa Hằng Hữu phán vậy. 13Hạng người Lê-vi đó sẽ không được đến gần Ta để tế lễ, cũng không được đến gần các vật thánh và Chí thánh Ta; nhưng chúng sẽ mang sỉ nhục và chịu hậu quả về những việc ghê tởm chúng đã làm. 14Chúng chỉ được phép phục dịch trong Đền thờ và làm những việc phụ giúp mà thôi.

15Nhưng các thầy tế lễ, các người Lê-vi và con cháu Xạ-đốc đã vâng giữ luật thánh Ta về Đền thánh khi dân Y-sơ-ra-ên đi lạc xa Ta, họ sẽ được đến gần Ta để hầu việc Ta. Họ sẽ đứng trước mặt Ta để dâng huyết và mỡ, Chúa Hằng Hữu phán vậy. 16Họ sẽ được vào Đền thánh Ta, đến gần bàn Ta để phục vụ Ta; họ sẽ vâng giữ luật lệ mạng lệnh Ta. 17Khi bước vào cửa ở sân trong, họ sẽ mặc áo bằng vải gai, không được mặc áo len hay nỉ trong thời gian phục vụ tại cửa sân trong và trong nhà. 18Họ sẽ đội khăn vải gai trên đầu, và mặc áo quần lót cũng bằng vải gai, chứ không được mặc y phục nào dễ làm đổ mồ hôi. 19Khi họ trở ra sân ngoài, họ sẽ thay áo quần, các thứ đã mặc để phục vụ Ta đều phải để lại trong các phòng thánh. Họ sẽ mặc áo khác khi ra ngoài, để dân chúng khỏi đụng chạm đến các vật thánh.

20Họ không được để tóc dài quá, cũng không được cạo trọc, chỉ cần cắt tỉa tóc cho vừa phải. 21Không thầy tế lễ nào được uống rượu khi vào sân trong Đền thánh. 22Họ không được cưới quả phụ hoặc người bị ly dị làm vợ, chỉ được cưới trinh nữ trong dân Ta hoặc quả phụ của thầy tế lễ.

23Họ sẽ dạy dân Ta biết phân biệt giữa thánh khiết với phàm tục, giữa tinh sạch với ô uế. 24Trong cuộc tranh tụng, họ sẽ làm thẩm phán xét xử theo luật Ta. Chính các thầy tế lễ phải vâng giữ luật lệ Ta trong các thánh lễ và khiến người ta tôn trọng ngày lễ cuối tuần của Ta. 25Họ không được đến gần xác chết mà làm cho mình hoen ố, ngoại trừ thi hài cha mẹ, con cái, anh em, chị em không chồng. 26Trong trường hợp này, họ phải đợi ba ngày mới được tinh sạch.

27“Ban ngày, họ phải vào sân trong Đền thánh để phục vụ trong Nơi thánh và phải đem dâng tế lễ chuộc tội cho mình, Chúa Hằng Hữu phán vậy

28“Ngươi không cấp sản nghiệp trong đất nước Y-sơ-ra-ên cho các thầy tế lễ, vì Ta là cơ nghiệp của họ, là tài sản của họ.

29“Thực phẩm của họ là các sinh tế và lễ vật nhân dân đem đến dâng hiến tại Đền thờ: tế lễ chay, tế lễ chay, tế lễ chuộc tội và những lễ vật do dân Ta hứa nguyện dâng hiến. 30Các hoa quả đầu mùa, tất cả các tế lễ chay mà dân Ta dâng hiến cũng thuộc về các thầy tế lễ. Dân Ta sẽ tặng bột nhồi đầu mùa cho thầy tế lễ để nhà cửa họ được phước lành. 31Các thầy tế lễ không được ăn thịt thú vật hoặc chim chóc chết tự nhiên hoặc bị cắn xé.