46

Tế lễ của vua

1Chân Thần Hằng Hữu phán: "Cửa vào sân trong ở phía đông sẽ phải đóng 6 ngày làm việc trong tuần lễ, nhưng ngày thứ bảy sẽ mở ra, ngày lễ trăng mới cũng thế. 2Vua sẽ vào qua lối tiền sảnh hành lang trong lúc thầy tế lễ dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an của vua. Vua sẽ thờ phượng Chúa bên trong hành lang, rồi quay ra cửa. Cửa ấy sẽ không đóng lại cho đến tối. 3Nhân dân sẽ thờ phụng Chúa tại cửa vào sân trong, vào những ngày lễ cuối tuần và trăng mới.

4“Vào những ngày lễ cuối tuần, vua sẽ dâng cho Chúa các lễ thiêu gồm 6 cừu con và một cừu đực không tì vít. 5Tế lễ chay gồm một giạ bột và 5 lít 68 dầu để kèm theo con cừu đực, còn số lễ vật chay kèm theo các cừu con thì vua muốn dâng bao nhiêu tùy ý. 6Ngày trăng mới, vua sẽ dâng một bò đực tơ, 6 cừu con và một cừu đực; tất cả đều không tì vít. 7Vua cũng dâng lễ chay, một giạ bột kèm theo bò đực tơ, một giạ bột kèm theo con cừu đực, còn các cừu con, vua muốn dâng kèm bao nhiêu tùy ý, nhưng cứ mỗi giạ bột phải thêm 5 lít 68 dầu.

8“Vua sẽ đi vào qua tiền sảnh nơi lối vào hành lang và ra vào cũng theo lối ấy. 9Nhưng khi nhân dân vào hành lang phía bắc để dâng tế lễ trong các kỳ lễ, họ phải ra về qua hành lang phía nam. Còn những người vào hành lang phía nam phải ra về qua hành lang phía bắc. Họ không được quay về hướng cũ, nhưng phải đi thẳng hướng. 10Trong các dịp lễ ấy, vua cũng vào ra chung với nhân dân.

11Tóm lại, vào những kỳ lễ và ngày trọng thể vua phải dâng tế lễ chay một giạ bột chung với mỗi bò đực hoặc mỗi cừu đực; còn về các cừu con, thì vua tùy ý mà dâng thêm lễ vật chay, nhưng cứ mỗi giạ bột, phải dâng 5 lít 68 dầu. 12Khi nào vua dâng thêm cho Chúa một tế lễ thiêu hoặc một tế lễ bình an, thì phải mở cửa đông sân trong cho vua vào dâng tế lễ, cũng như trong các ngày lễ cuối tuần. Tế lễ xong, vua sẽ quay về qua cửa đông; vua vừa ra khỏi phải đóng cửa lại.

13“Mỗi buổi sáng, ngươi phải dâng cho Chúa một cừu con một tuổi không tì vít để làm tế lễ thiêu, ngày này qua ngày khác. 14,15Cũng phải dâng tế lễ chay mỗi buổi sáng, 1/6 giạ bột trộn với một lít dầu. Đây là một lệ luật vĩnh viễn, cừu con, bột và dầu ô-liu phải được cung cấp mỗi buổi sáng để dâng tế lễ hằng ngày.

Luật thừa kế

16Chân Thần Hằng Hữu phán: "Nếu vua lấy một phần sản nghiệp mình mà cấp cho một trong các con trai mình, thì sản nghiệp ấy vĩnh viễn thuộc về con trai ấy. 17Nếu vua lấy một phần sản nghiệp mà cấp cho một trong các tôi tớ mình, thì người tôi tớ được quyền giữ sản nghiệp ấy cho đến năm phóng thích nô lệ (cứ 7 năm là đến một năm phóng thích nô lệ), sau đó sản nghiệp sẽ giao lại cho vua. Sản nghiệp của vua sẽ thuộc quyền sở hữu của các con trai vua. 18Vua không bao giờ được dùng vũ lực mà cướp đoạt sản nghiệp của dân, và trục xuất dân khỏi sản nghiệp họ. Nếu vua cấp sản nghiệp cho con, thì phải lấy trong sản nghiệp của-vua, không được lấy của dân, vì Ta không muốn dân Ta bị trục xuất ra khỏi sản nghiệp của mình."

Nhà bếp của đền thờ

19,20Rồi người cầm thước dẫn tôi qua lối vào một bên cổng, đi lên dãy lầu phía bắc, dành cho các thầy tế lễ. Phía tây dãy lầu, tôi thấy một chỗ mà người hướng dẫn cho biết là nơi các thầy tế lễ nấu thịt sinh tế chuộc tội, chuộc sự mắc lỗi và nướng bánh bằng bột tế lễ chay. Họ phải nấu nướng tại đây để khỏi đem các tế lễ ra sân ngoài, mà thánh hóa dân chúng.

21,22Người lại đưa tôi ra sân ngoài và dẫn tôi đến xem bốn góc sân. Tôi thấy mỗi góc đều có một cái phòng dài 21 mét 33 rộng 16 mét, xung quanh là tường bao bọc. 23Quanh 4 bức tường trong phòng, có một dãy bếp sát chân tường. 24Người bảo tôi: "Đây là nhà bếp, nơi người Lê-vi phục dịch trong Đền thờ nấu thịt sinh tế."