40

Chỉ thị về Đền thờ mới

1,2Đầu tháng tư năm thứ 25 của cuộc lưu đày, tức là 14 năm sau khi kinh thành thất thủ, tay Chúa đặt trên tôi. Trong một khải tượng, Chúa đem tôi về nước, đặt tôi trên một ngọn núi cao; phía nam có một thành phố lớn. 3Đến gần, tôi thấy một người có gương mặt sáng như đồng đứng bên cổng Đền thờ, tay cầm cây thước và giây đo. 4Người bảo: "Con loài người, hãy chăm chú nghe và nhìn, hãy chú tâm vào tất cả những điều Ta sẽ chỉ tỏ cho con. Vì mục đích ấy mà con được đem về đây. Con hãy công bố cho dân tộc con tất cả những điều con thấy."

5Người bắt đầu đo một bức tường bao bọc bên ngoài Đền thờ với cây thước dài 3 mét 50. Người bảo tôi: "Bức tường này cao 3 mét 50 và rộng cũng 3 mét 50." 6Rồi người đến Cổng Đông, đi qua hành lang, leo lên 7 bực thang và đo ngạch cổng; nó rộng 3 mét 50.

7-12Tiếp tục đi qua hành lang, tôi thấy mỗi bên có ba phòng: các phòng hình tư vuông mỗi bề 3 mét 50, từ phòng này đến phòng kia cách nhau gần 3 mét (đo dọc theo bức tường). Trước các phòng ấy, có một hàng rào cao 50 phân và rộng 50 phân. Cuối các phòng, có một ô cửa rộng 3 mét 50 dẫn vào một phòng lớn dài 4 mét 66 có dãy trụ cao 1 mét 17. Đi quá phòng lớn này, bên trong cuối hành lang có một tiền sảnh bề ngang gần 8 mét và bề dài gần 6 mét.

13Sau đó, người đo bề rộng bên ngoài của hành lang, đo ngang mái nhà, từ cửa lớn các phòng, bề rộng được hơn 14 mét rưỡi. 14Các cột trụ hai bên cổng vòm cao khoảng 33 mét. 15Lối vào dài hơn 29 mét từ đầu này đến đầu kia. 16Hai bên hành lang và dọc theo tường phòng lớn ở cửa ra vào đều có cửa sổ tò vò, trong hẹp ngoài rộng, mở xuyên qua các bức tường bao bọc. Trong các phòng lớn và lối ra vào cũng đều có cửa sổ. Các cột trụ được trang trí bằng hình lá kè.

17,18Sau đó, chúng tôi đi suốt qua hành lang để ra sân ngoài. Chu vi bên trong các bức tường có đường lát đá. 30 căn phòng xây dựa lưng vào các bức tường đều mở cửa ra 'đường lát đá thấp' này. Nó trải rộng từ chân các bức tường cho đến sân, cũng dài bằng hành lang.

19Rồi người đo chiều rộng cái sân từ mặt tiền cổng dưới cho đến mặt ngoài sân trong, được hơn 58 mét.

Vị trí và kích thước các cổng

20Tôi theo người qua hướng bắc để đo kích thước cổng bắc thuộc sân ngoài Đền thờ. 21Ở đây, mỗi bên cũng có ba phòng và kích thước cũng giống như bên hành lang phía đông, lối vào dài hơn 29 mét, rộng hơn 14 mét rưỡi. 22Cũng có các cửa sổ, một phòng lớn ở lối vào, các vật trang trí hình lá kè như bên hành lang phía đông. Có 7 bực thang dẫn lên ô cửa của phòng lớn bên trong lối vào. 23Cũng như bên cổng đông, ở cổng bắc, nếu ai đi ngang qua hành lang để vào trong sân, sẽ gặp một bức tường bên trong và một hành lang dẫn vào sân trong. Khoảng cách giữa hai hành lang được hơn 58 mét.

24Rồi người đem tôi vòng qua cổng nam để đo; kích thước mỗi thứ đều giống như ở các cổng kia. 25Cũng có các cửa sổ dọc các bức tường và phòng lớn ở lối vào. Lối vào này cũng dài hơn 29 mét và rộng hơn 14 mét rưỡi. 26Cũng có 7 bực thang và tường cũng trang trí bằng các hình lá kè. 27Nếu ai đi ngang qua hành lang để vào trong sân, ta cũng gặp một bức tường bên trong và một hành lang dẫn vào sân trong. Khoảng cách giữa hai hành lang được hơn 58 mét.

28Sau đó, người đem tôi vào bức tường bên trong và hành lang phía nam, kích thước cũng giống như các hành lang kia. 29,30Các căn phòng, cột trụ, phòng lớn ở lối ra vào, kích thước đều giống như ở các hướng khác. Cũng có các cửa sổ dọc các bức tường và trong phòng lớn ở lối ra vào. Lối vào cũng dài hơn 29 mét và rộng hơn 14 mét rưỡi. 31Chỉ khác một chi tiết là ở cổng nam, có 8 bực thang. Các cột trụ cũng trang trí hình lá kè.

32Rồi người dẫn tôi đi dọc theo sân để vào bức tường bên trong, về hướng đông: kích thước cũng giống như ở các hướng khác. 33Các phòng, cột trụ, phòng lớn ở lối ra vào, kích thước và trong phòng lớn ở lối ra vào. Lối vào cũng dài hơn 29 mét và rộng hơn 14 mét rưỡi. 34Phòng lớn ở lối vào ngó ra sân ngoài; các cột trụ đều trang trí hình lá kè, nhưng ở đây cũng có 8 bực thang.

35Sau đó, người dẫn tôi đi vòng qua cổng bắc của bức tường bên trong, kích thước cũng giống như ở các hướng khác: 36các căn phòng, cột trụ, phòng lớn ở lối ra vào của hành lang này cũng dài hơn 29 mét và rộng hơn 14 mét rưỡi. 37 Phòng lớn ở lối vào ngó ra sân ngoài; các cột trụ đều trang trí hình lá kè, và ở đây cũng có 8 bực thang.

Tiền sảnh

38Có một cửa thông giữa phòng lớn ở lối vào và một căn phòng bên cạnh dùng để rửa thịt sinh tế trước khi đem dâng trên bàn thờ. 39Hai đầu phòng lớn này mỗi bên có hai cái bàn để giết các sinh tế dâng làm tế lễ thiêu, tế lễ chuộc tội, tế lễ chuộc sự mắc lỗi trong Đền thờ. 40Bên ngoài phòng lớn ở lối vào, hai đầu bực thang dẫn lên cổng bắc mỗi bên cũng có hai bàn nữa. 41Như thế, có tất cả 8 bàn, 4 bàn trong phòng, 4 bàn ngoài phòng làm noi mổ xẻ và chuẩn bị các sinh tế. 42Ngoài ra còn có 4 bàn đá để sắp các con dao làm thịt sinh tế và các dụng cụ khác. Các bàn này dài gần một mét và rộng độ 60 phân. 43Cũng có các móc sắt, dài từ 6 đến 8 phân, gắn chặt vào tường phòng lớn ở lối vào. Thịt các sinh tế phải bày ra trên các bàn.

44Tại sân trong Đền thờ, có hai tòa nhà một phòng, một tòa nằm bên lối vào phía bắc, ngó về hướng nam, và một tòa nằm bên lối vào phía nam, ngó về hướng bắc.

45Người bảo tôi: 'Tòa nhà bên lối vào phía bắc dành cho các thầy tế lễ đặc trách bảo trì Đền thờ. 46Còn tòa nhà nằm bên lối vào phía nam dành cho các thầy tế lễ phục vụ tại bàn thờ, tức là dòng dõi Xa-đốc, vì trong vòng con cháu Lê-vi, chỉ có hạng thầy tế lễ này mói được đến gần Chúa để phục sự Ngài."

47Người đo sân trong, được 3.364 mét vuông. Bàn thờ thì đặt ngay trước Đền thở. 48,49Sau hết, người đem tôi đến phòng lớn ở lối vào Đền thờ. Có 10 bực thang dẫn từ sân trong lên Đền thờ. Các bức tường kéo dài hai bên và xây thành hai cột trụ, mỗi trụ bề dày 2 mét 67. Lối vào rộng 7 mét rưỡi còn tường thành dày l mét 60. Như thế phòng lớn ở lối vào rộng 10 mét 70 và dài 5 mét 87.