47

Con sông bắt nguồn từ Đền thờ

1Sau đó, người đưa tôi trở lại cửa Đền thờ. Tôi thấy một dòng nước từ dưới Đền thờ chảy về phía đông, đi qua bên hữu - tức là phía đông - của bàn thờ. 2,3ồi người đem tôi vượt qua hành lang phía bắc, ra khỏi bức tường bên ngoài, vòng qua cổng đông, tồi thấy dòng suối chảy dọc theo phía nam hành lang đông. Vừa đi vừa đo, người dẫn tôi đi dọc về hướng đông dọc bờ suối 500 mét nữa rồi bảo tôi lội qua; nước chỉ đến mắt cá. 4Đi 500 mét nữa, người bảo tôi lội qua; nước lên tối đầu gối. 5Đi nửa kí-lô-mét nữa người bảo tôi lội qua; nước lên tới hông. Đi nửa ki-lô-mét nữa, dòng suối đã biến thành con sông, sâu đến nỗi tôi phải bơi qua, không thể nào lội bộ qua được nữa.

6Người bảo tôi ghi nhớ những điều vừa thấy, rồi dẫn tôi quay lại đi dọc theo bờ. 7Lúc về, tôi ngạc nhiên thấy hai bên bờ đã mọc lên rất nhiều cây cối. 8Người bảo tôi: "Con sông này chảy về hướng đông, qua sa mạc và thung lũng Giô-đan, đổ vào Tử hải, để chữa lành nước độc, biến nước mặn thành nước ngọt trong mát. 9Nơi nào sông này chảy đến, tất cả các loài sinh vật, thực vật đều sống mạnh; ngay cả những vùng trước kia không có một sinh vật nào sống nỗi thì nay lại có cá thật nhiều. Sông này nhuần tưới đến đâu, tất cả đều hồi sinh và sống mạnh. 10Từ nay, dọc bờ Tử hải mới có nhiều người đánh cá, từ sa mạc Ên-ghê-đi đến Ên-ê-lam. Suốt bờ biển, ngư phủ phơi lưới san sát. Tử hải sẽ đầy cá đủ loại như Địa trung hải. 11Tuy nhiên, các đầm lầy, bung chằm vẫn không được chữa lành, nước vẫn mặn đắng. 12Hai bên bờ sông có đủ loại cây ăn trái, lá cây không bao giờ héo rụng, trái cây cứ mỗi tháng ra một lần, không bao giờ thôi ra trái vì cây cối được con sông ra từ Đền thờ tưới nhuần. Trái cây dùng để ăn, lá làm thuốc chữa bệnh. 13Chúa Hằng Hữu phán: "Đây là biên giới của đất nước (mà ngươi sẽ chia cho 12 đại tộc Y-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp. Giô-sép sẽ được hai phần (cho hai đại tộc Ép-ra-im và Ma-na-se). 14Tất cả công dân đều sẽ được hưởng phần cơ nghiệp bằng nhau, không phân biệt ai hết. Ta đã đưa tay thề hứa ban đất nước này cho tổ phụ ngươi, nên bây giờ ngươi sẽ được hưởng.

15“Biên giới phía bắc chạy từ Địa trung hải về hướng Hết-long, qua Lập-huê, Xê-đát, 16đến Bê-rô-tha và Síp-ra-im trên giới tuyến giữa Đa-mách và Ha-mát, cuối cùng đi về Hát-se, Hát-thi-côn giáp ranh Ha-vơ-ran. 17Vậy, biên giới phía bắc chạy từ Địa trung hải đến Hát-sa-nôn, giáp ranh Ha-mát về phía bắc và Đa mách về phía nam.

18“Biên giới phía đông chạy từ Hát-sa Ê-nôn đến núi Ha-vơ-ran, vòng sang phía tây đến sông Giô-đan ở điểm cực nam biển Ga-li-lê, rồi đi dọc theo sông Giô-đan giữa xứ Y-sơ-ra-ên và Ga-la-át, chạy qua Từ hải đến tận Ta-ma.

19“Biên giới phía nam cũng từ Ta-ma về hướng tây, đến các dòng suối Me-ri-ba Ca-đe rồi đi dọc theo suối Ai-cập đến tận Địa trung hải.

20“Biên giới phía tây là bờ Địa trung hải, kéo dài đến điểm khởi đầu của biên giới phía bắc.

21“Hãy chia đất nước này cho các đại tộc Y-sơ-ra-ên!

22Hãy phân phối đất đai làm cơ nghiệp cho mỗi công dân và mỗi kiều dân người nước ngoài đã định cư và đã sinh con đẻ cháu giữa Y-sơ-ra-ên. Hãy cho họ hưởng quyền công dân như các công dân chính gốc. Họ sẽ được phần cơ nghiệp giữa các đại tộc Y-sơ-ra-ên; 23ai định cư với đại tộc nào thì hưởng cơ nghiệp giữa đại tộc ấy, Chúa Hằng Hữu phán vậy.