43

Vinh quang phía trong Đền thờ

1Sau đó, người dắt tôi đến cổng đông. 2Thình lình, vinh quang của Chân Thần xuất hiện ở phương đông. Tiếng Chúa phán ầm ầm như thác lũ và cả mặt đất được vinh quang Ngài chiếu sáng. 3Quang cảnh giống hệt như trong các khải tượng tôi đã thấy tại bờ sông Kê-ba và tại Giê-ru-sa-lem khi Ngài đến tiêu diệt thành phố. Tôi liền sắp mặt xuống đất trước Chúa. 4Vinh quang Chúa đi vào Đền thờ, qua cổng đông.

5Thánh Linh cất bỗng tôi lên và đem tôi vào sân trong Đền thờ. Kìa, vinh quang Chúa đầy dẫy Đền thờ! 6Tôi nghe Chúa phán dạy tôi từ trong Đền thờ, trong khi người đo Đền thờ vẫn đứng bên cạnh tôi.

7Chúa bảo tôi: "Con loài người! Đây là ngai Ta, và bệ chân Ta. Ta sẽ ngự tại đây, và sống gữa dân Ta mãi mãi. Dân Ta và các lãnh tụ chúng sẽ chẳng còn làm hoen ố Danh Ta bởi tội thờ thần tượng (kể như tội mãi dâm) và tội thờ các vật tổ trên các cây nêu mà lãnh tụ chúng đã dựng lên. 8Trong thời trước, họ xây Đền thờ tà thần ngay bên cạnh Đền thờ Ta - chỉ cách có một bức tường - và chúng say mê thần tượng. Vì chúng đã làm ác để bôi nhọ Danh Thánh Ta, nên Ta hủy diệt chúng trong cơn phẫn nộ. 9Bây giờ, chúng hãy bỏ các thần tượng và cây nêu vật tổ mà lãnh tụ chúng đã dựng lên, thì Ta sẽ ngự giữa chúng đời đời.

10“Con loài người! Hãy miêu tả Đền thờ Ta đã chỉ cho con xem cho dân Ta biết. Hãy tả cho chúng nghe bề ngoài và sơ đồ của Đền thờ để chúng xấu hổ về tội lỗi mình." 11Nếu chúng thật lòng xấu hổ về việc ác chúng làm, lúc đó, con hãy nói cho chúng biết cấu trúc Đền thờ, cửa ngõ và mọi chi tiết. Con hãy viết ra các chỉ thị, luật lệ mà chúng phải vâng giữ. 12Luật căn bản của Đền thờ là: Thánh khiết! Cả đỉnh núi nơi Đền thờ tọa lạc là thánh. Phải, đó luật căn bản của Đền thờ.

Bàn thờ

13Đây là kích thước của bàn thờ: nền bàn thờ cao 53 cen-ti-mét, bốn phía đều dài hơn bàn thờ 53 cen-ti-mét; cũng có đường viền bọc quanh dày 23 cen-ti-mét. 14Tầng thứ nhất của bàn thờ là một bệ đá cao 1 mét. Bệ đá cả 4 phía đều hẹp hơn nền bàn thờ mỗi bề 53 cen-ti-mét. 15Trên bệ đá cao 2 mét 13 có một cái bục cả 4 phía cũng hẹp hơn bệ đá mỗi bề 53 cen-ti-mét; mỗi góc bàn thờ có một cái sừng dài 53 ‘Cen-ti-mét. 16Bàn thờ vuông vức, diện tích 2 mét. 17Đục dưới bàn thờ diện tích được 2,28 mét vuông, có đường viền rộng 26,5 cen-ti-mét bọc quanh. Mặt bục trồi ra bốn phía, mỗi phía 53 cen-ti-mét. Về phía đông có các bậc thang đi lên bàn thờ."

18Chúa lại phán: "Con loài người! Chúa là Chân Thần bảo: 'Đây là kích thước của bàn thờ tương lai; người ta sẽ theo đó mà dựng bàn thờ để dâng tế lễ thiêu và rưới huyết. 19Lúc ấy, con sẽ giao cho các thầy tế lễ dòng họ Xạ-đốc, thuộc đại tộc Lê-vi, là những người phục vụ Ta, một con bò đực tơ để họ làm lễ chuộc tội. 20Con sẽ lấy máu nó bôi lên 4 sừng bàn thờ, và góc bàn thờ và cả đường viền để tẩy sạch và chuộc tội cho bàn thờ. 21Con sẽ bắt con bò đực để dâng tế lễ chuộc tội mà thiêu đi nơi đã chỉ định, ở ngoài Nơi thánh.

22Ngày thứ nhì, con sẽ tế một con dê đực tơ không tì vít để làm lễ chuộc tội. Bàn thờ do đó sẽ được tẩy sạch như trường hợp dâng tế lễ bò đực tơ. 23Khi làm lễ tẩy uế xong, con hãy dâng một con bò tơ và một con dê đực không tì vít. 24Hãy dâng chúng lên trước mặt Chúa, và các thầy tế lễ sẽ rảy muối trên chúng như một tế lễ thiêu.

25Suốt một tuần lễ, cứ mỗi ngày, một dê đực, một bò đực tơ và một cừu đực phải được dâng lên làm tế lễ chuộc tội. Các con thú đều phải mạnh khỏe, không tì vít gì. 26Con phải dâng tế lễ như thế hằng ngày suốt một tuần lễ để tẩy sạch và chuộc tội cho bàn thờ, để thánh hóa nó. 27Đến ngày thứ tám và các ngày sau, các thầy tế lễ sẽ dâng trên bàn thờ các tế lễ thiêu và tạ ơn của nhân dân, và Ta sẽ tiếp nhận các con, Chúa là Chân Thần phán vậy.