7

Ngày cuối cùng

1Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: 2“Con loài người, đây là lời Chúa Hằng Hữu phán về đất Y-sơ-ra-ên: Cuối cùng rồi! Đất nước này đã đến hồi kết thúc. 3Và ngươi cũng đến lúc chấm dứt, Ta sẽ trút cơn giận Ta lên ngươi, xét xử, hình phạt ngươi vì tội thờ thần tượng ghê tởm. 4Ta sẽ chẳng tiếc, chẳng xót thương. Ta sẽ báo trả những việc gớm ghiếc ngươi đã thực hiện. Lúc đó và ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu."

5,6Chúa Hằng Hữu phán: "Ta sẽ chấm dứt ngươi bằng tai họa liên tiếp. Hồi kết cuộc đã đến, bất hạnh cuối cùng đang chờ đợi ngươi. 7Y-sơ-ra-ên, tai họa đang xảy đến cho ngươi, giờ đã tới, ngày đã gần, là ngày thống khổ, không tiếng reo vui. 8Ta sẽ sớm đổ cơn giận Ta lên ngươi, xét xử ngươi theo những việc gớm ghiếc ngươi đã làm. 9Ta sẽ chẳng tiếc, chẳng xót thương; Ta sẽ hình phạt ngươi vì những việc ghê tởm đó. Rồi ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu đã phạt ngươi. 10,11Ngày phán xét đã tới, tai họa đã gần kề, vì gian ác và kiêu căng lên đến cực độ chẳng một người giàu có và người kiêu căng gian ác nào sống sót. Mọi kiêu căng đều ngã chết, chẳng còn có ai than khóc. 12Giờ đã tới, ngày đã gần. Chẳng còn gì để mua bán, vì cơn giận sắp giáng trên đất này. 13Thương gia dù còn sống cũng chẳng bán buôn gì nữa, vì lời tiên tri cho toàn dân Y-sơ-ra-ên này phải ứng nghiệm. Bởi tội lỗi đầy dẫy, chẳng ai bảo toàn được mạng sống.

14Họ thổi kèn động viên quân lực, nhưng chẳng ai ra trận, vì cơn giận Ta giáng trên họ. 15Ai ra ngoài thành sẽ bị gươm giết, ai ở trong thành sẽ bị nạn đói và bệnh dịch hủy diệt. 16Người nào trốn được sẽ thoát lên núi như bồ câu, mỗi người than khóc về tội lỗi mình. 17Hai tay yếu đuối buông xuôi, đầu gối lỏng lẻo như nước. 18Họ mặc áo sô gai, tràn ngập kinh hãi. Đầu tóc cạo trọc buồn bã, mặt mũi nhuốc nhơ hổ thẹn. 19Họ vất bạc ngoài đường, vàng trở thành ghê tởm. Vì vàng bạc chẳng giải thoát họ khỏi ngày phẫn nộ của Chúa, chẳng cho thỏa mãn cơn đói, chẳng làm bụng họ no đầy. Vàng bạc là lý do đưa họ vào tội lỗi. 20Họ dùng đồ trang sức lộng lẫy đẹp đẽ để chế tạo thần tượng ghê tởm, nên Ta sẽ lấy hết bạc vàng khỏi họ 21để cho người nước ngoài và kẻ gian ác lấy những thứ đó làm chiến lợi phẩm và làm ô uế. 22Ta sẽ xây mặt khỏi chúng, để chúng làm nhơ nhớp Nơi thánh. Trộm cướp sẽ vào đó và làm ô uế.

23“Hãy chuẩn bị xiềng xích, vì đất này tràn ngập tội ác đẫm máu, và Giê-ru-sa-lem đày dẫy việc bạo tàn. 24Ta sẽ đem những kẻ xấu xa nhất từ nước ngoài đến chiếm đóng nhà họ để chấm dứt lòng kiêu hãnh và làm hoen ố các thánh tích của họ. 25Giờ hủy diệt đã tới, họ tìm kiếm bình an, nhưng không tìm thấy. 26Tai ương dồn dập, hoạn nạn chồng chất, họ đi tìm người hiểu biết chỉ đường, nhưng thầy tế lễ quên hết luật lệ, người già cả chẳng ai sáng suốt. 27Quân vương than khóc, quan tướng thảm sầu, nhân dân run sợ. Ta sẽ báo trả những việc ác chúng đã làm, xét xử chúng cho đích đáng. Chúng sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu."