14

Chiên Con và 144.000 người

1Tôi thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn cùng với 144.000 người, trên trán họ có ghi tên Ngài và tên Cha Ngài. 2Tôi nghe có tiếng từ trời như thác đổ, như sấm rền vang. Đó là tiếng hòa tấu thụ cầm. 3Họ đứng trước ngai và trước bốn sinh vật cùng các trưởng lão, hát một bài ca mới. Không ai học được bài ca này trừ ra 144.000 người đó, là những người được cứu chuộc từ trần gian.
4Họ là những người thanh khiết, chưa dan díu với phụ nữ. Chiên Con đi đâu họ theo đó. Giữa cả nhân loại, họ là những người đầu tiên được cứu chuộc về cho Thượng Đế và Chiên Con. 5Họ không nói dối, không lầm lỗi.

Ba thiên sứ

6Tôi thấy một thiên sứ khác bay trên không trung, đem Phúc âm vĩnh cửu công bố cho nhân dân trên đất, cho mọi quốc gia, dòng giống, ngôn ngữ và dân tộc. 7Thiên sứ lớn tiếng gọi: “Phải kính sợ Thượng Đế và tôn vinh Ngài! Vì giờ xét xử của Ngài đã đến. Phải thờ lạy Ngài, Đấng đã sáng tạo trời, đất, biển, và mọi dòng sông!”
8Thiên sứ thứ hai bay theo sau tuyên bố: “Ba-by-luân vĩ đại sụp đổ tan tành rồi! Vì nó quyến rũ các dân tộc trên thế giới uống rượu gian dâm điên cuồng của nó!”
9Thiên sứ thứ ba bay sau cùng kêu lớn: “Tất cả những người thờ lạy con thú và tượng nó, chịu ghi dấu hiệu nó trên trán hoặc trên tay 10đều phải uống chén rượu hình phạt nguyên chất của Thượng Đế. Họ phải chịu khổ hình trong lửa và diêm sinh trước mặt các thiên sứ thánh và Chiên Con. 11Khói lửa bốc lên nghi ngút vô tận. Những người thờ lạy con thú và tượng nó cùng những ai mang dấu hiệu con thú, ngày đêm chịu khổ hình không ngớt.”
12Điều này đòi hỏi lòng nhẫn nại của các thánh đồ, là những người vâng giữ điều răn của Thượng Đế và vững vàng tin Chúa Giê-xu.
13Tôi nghe tiếng nói từ trời: “Hãy chép: Từ nay, phúc cho những người chết trong Chúa!” Thánh Linh xác nhận: “Đúng! Họ sẽ nghỉ mọi việc lao khổ và thu gặt kết quả tốt đẹp.”

Mùa gặt

14Lúc ấy, tôi nhìn thấy một áng mây trắng, Đấng ngồi trên mây giống như Chúa Giê-xu, đầu đội vương miện vàng, tay cầm cái liềm sắc bén. 15Một thiên sứ từ Đền thờ bước ra, thưa lớn tiếng: “Xin Chúa dùng liềm gặt hái vì giờ gặt đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi!” 16Đấng ngồi trên mây liền vung liềm trên mặt đất và gặt hái mùa màng.
17Sau đó, một thiên sứ khác từ Đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái liềm sắc bén. 18Một thiên sứ khác nữa có quyền trên lửa, từ bàn thờ bước ra, lớn tiếng gọi thiên sứ cầm lưỡi liềm: “Xin dùng liềm hái nho dưới đất, vì nho đã chín!”
19Thiên sứ vung liềm trên mặt đất, hái nho quăng vào bồn ép rượu hình phạt của Thượng Đế. 20Bồn ép rượu ở bên ngoài thành, huyết từ bồn trào ra, ngập đến hàm thiếc ngựa suốt một khoảng 330 cây số.