19

Bài ca chiến thắng

1Sau đó, tôi nghe có tiếng lớn như tiếng của vô số người trên trời tung-hô: “Ca ngợi Thượng Đế! Sự cứu rỗi, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thượng Đế của chúng ta. 2Việc xét xử của Ngài thật công minh, chân chính. Ngài đã xử phạt tên đại kỹ nữ từng làm bại hoại thế gian. Ngài đã báo phạt nó vì huyết của các tôi tớ Ngài.”
3Họ lại reo lên: “Ca ngợi Thượng Đế! Khói thiêu đốt nó bốc lên mãi mãi vô tận!”
4Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật quỳ xuống thờ lạy Thượng Đế đang ngồi trên ngai, và tung hô: “Ca ngợi Thượng Đế! Thành tâm sở nguyện!” 5Có tiếng từ ngai nói: “Tất cả các tôi tớ của Thượng Đế — là những người kính sợ Ngài, dù lớn hay nhỏ — hãy ca ngợi Ngài!”
6Tôi nghe có tiếng như tiếng của vô số người, như tiếng thác đổ hoặc sấm rền: “Ca ngợi Thượng Đế! Vì Thượng Đế Toàn năng, Chúa chúng ta, đang ngự trị. 7Ta hãy mừng rỡ, hoan hỉ tôn vinh Ngài! Vì lễ cưới của Chiên Con đã đến, cô dâu đã sửa soạn sẵn sàng. 8Nàng mặc vải gai mịn, thanh sạch, rực rỡ.” (Vải gai mịn là việc làm công chính của các thánh đồ) 9Thiên sứ bảo tôi: “Hãy ghi điều này: Phúc cho người được mời dự tiệc cưới Chiên Con!” Thiên sứ lại nói: “Đó là lời chân thật của Thượng Đế.”
10Tôi phục dưới chân thiên sứ để thờ lạy, nhưng thiên sứ bảo tôi: “Đựng thờ lạy, vì tôi cũng là tôi tớ Thượng Đế như ông và các anh em ông, là những người tin Chúa Giê-xu. Ông hãy thờ lạy Thượng Đế! Mục đích của lời tiên tri là làm chứng về Chúa Giê-xu.”

Đấng cỡi ngựa trắng

11Tôi thấy bầu trời mở rộng, một con ngựa trắng xuất hiện. Đấng cỡi ngựa tên là “Thành tín và Chân thật”; Ngài xét xử và tranh chiến theo lẽ công chính. 12Mắt Ngài sáng rực như ngọn lửa; đầu Ngài đội nhiều vương miện có ghi tên mà ngoài Ngài ra không ai biết được. 13Ngài mặc áo dài nhuộm máu; danh hiệu Ngài là “Lời Thượng Đế.” 14Các đạo quân trên trời cỡi ngựa trắng theo Ngài, mặc toàn vải gai mịn trắng tinh khiết. 15Một thanh gươm sắc bén ra từ miệng Ngài chiến thắng các nước. Ngài cai trị họ bằng một cây trượng sắt, ép rượu trong bồn hình phạt của Thượng Đế Toàn năng. 16Trên áo dài và trên đùi Ngài có ghi danh hiệu: “Vua của các vua, Chúa của các chúa.”
17Tôi lại thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời, lớn tiếng kêu gọi chim chóc bay giữa không gian: “Hãy tập họp để dự tiệc lớn của Thượng Đế, 18để ăn thịt các vua, tướng lĩnh, dũng sĩ, ngựa và kỵ sĩ, thịt của mọi người tự do và nô lệ, lớn và nhỏ!”
19Tôi thấy con thú, các vua thế gian và quân đội của họ tập trung giao chiến với Đấng cỡi ngựa và quân đội Ngài. 20Nhưng con thú bị bắt cùng với tiên tri giả, là kẻ đã thực hiện nhiều phép lạ trước mặt con thú, để lừa gạt những người mang dấu hiệu con thú và thờ lạy tượng nó. Cả hai đều bị bỏ sống vào hồ lửa và diêm sinh đang bốc cháy. 21Những kẻ còn lại đều bị giết bằng gươm từ miệng Đấng cỡi ngựa. Chim chóc ăn thịt chúng no nê.