10

Sự sụp đổ của Y-sơ-ra-ên

1Y-sơ-ra-ên cường thịnh như cây nho tươi tốt đầy hoa trái. Hoa trái càng nhiều, nó càng lập thêm bàn thờ." Đất đai càng phì nhiêu, nó càng tạc thêm nhiều thần tượng. 2Lòng dân phân tán, bây giờ họ bị kết tội. Chúa sẽ đập tan bàn thờ và thần tượng của họ. 3Bây giờ, họ sẽ nói: 'Chúng ta không có vua vì chúng ta không kính sợ Chúa Hằng Hữu; dù có vua đi nữa, thì vua làm được gì cho chúng ta?' 4Họ nói ngoa, thề dối khi kết ước, nên sự đoán phạt sẽ tràn lan nhanh chóng như cỏ độc mọc giữa luống cày trong đồng ruộng. 5Nhân dân Sa-ma-ri lo sợ cho các tượng bò con ở Bết-a-ven. Dân chúng sẽ để tang, các thầy tế lễ sẽ than khóc vì vinh quang thần tượng không còn nữa! 6Thần tượng ấy bị đem qua A-sy-ri làm lễ vật cho đại đế nước này. Ép-ra-im bị chế nhạo và sỉ nhục vì tin cậy thần tượng. 7Sa-ma-ri bị chặt xuống, vua nó giống như miếng gỗ dập dồi trẽn mặt nước. 8Các đền miễu ở A-ven - là nơi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội sẽ tiêu tan và phủ đầy gai gốc. Nhân dân sẽ kêu gọi núi đồi: 'Hãy đổ xuống, che phủ chúng ta!' 9Y-sơ-ra-ên hỡi, từ đêm truy hoan ở Ghi-bê-a, ngươi vẫn đầy tràn tội lỗi, chẳng cải thiện tí nào. Các người tội ác vẫn còn đứng đó. Trận đánh ác liệt ở Ghi-bê-a không tẩy thanh được dòng dõi tội lỗi. 10Ta sẽ trừng phạt họ khi nào Ta muốn. Các dân tộc sẽ tập trang quân đội tiến đánh họ vì tội lỗi họ càng ngày càng chất cao ngất
11Ép-ra-im ưa thích đạp lúa như bò cái tơ thuần thục. Ta chưa bao giờ đặt ách trên cổ nó. Nhưng bây giờ Ta sẽ tra ách cho nó mang. Giu-đa phải cày. Gia-cốp phải tự bừa lấy.
12Hãy gieo hạt giống công chính cho mình, thì các ngươi sẽ gặt sự thương xót. Hãy vỡ đất bỏ hoang. Vì đây là thì giờ tìm kiếm Chúa Hằng Hữu, cho đến khi Ngài ngự đến và tuôn đổ ân phúc cứu rỗi trên các ngươi như mưa dào.
13Nhưng các ngươi lại gieo hạt giống gian ác, nên phải gặt tội lỗi. Các ngươi phải chịu hậu quả của luận điệu lừa gạt. Vì các ngươi tin cậy vào vũ lực và quân đội đông đảo của mình, 14nên nhân dân các ngươi sẽ nghe tiếng náo động khủng khiếp của chiến tranh. Các đồn lũy các ngươi sẽ bị tiêu diệt, cũng như khi vua Sanh-man tàn phá Bết-ạt-bên trong cuộc chiến mà các bà mẹ lẫn con cái đều bị đập chết, xác tan ra từng mảnh. 15Y-sơ-ra-ên hỡi, đó là số phận cùa các ngươi vì tội ác ngươi quá nặng. Trong một buổi sáng, vua Y-sơ-ra-ôn sẽ bị tiêu diệt.