4

1Dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu phán dạy, vì Ngài đang tranh tụng với nhân dân đất nước này, một đất nước không tìm đâu thấy chân lý, tình thương và sự hiểu biết Chân Thần. 2Chỉ thấy dối trá, thề nguyền, giết ngưòi và trộm cắp; dâm loạn và giết người gia tăng khủng khiếp. 3Vì thế đất đai than khóc, cư dân chết dần chết mòn, các thú đồng, chim trời, ngay đến cá biển cũng đều chết cả. 4Dầu vậy, đừng tranh chấp với ai, đừng buộc tội người khác, vì Ta lên án ngươi, hỡi thầy tế lễ! 5Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, và ban đêm các tiên tri sẽ cùng với ngươi vấp ngã. Ta sẽ diệt mẹ ngươi, dân Y-sơ-ra-ên. 6Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết. Ngươi từ chối, không chịu hiểu biết Ta, nên Ta cũng chối bỏ, không nhận ngươi làm thầy tế lễ cho Ta. Vì ngươi quên luật pháp Ta, nên Ta cũng sẽ quên các con ngươi. 7Dân Ta càng đông đảo, tội lỗi chúng càng dẫy đầy. Chúng đổi vinh quang ra ô nhục. 8Thầy tế lễ vui mừng khi nhân dân phạm tội, chúng chỉ mong tội ác càng nhiều thêm. 9Sẽ có lúc "thầy nào dân nấy." Ta sẽ phạt cả thầy tế lễ lẫn nhân dân vì tội ác chúng đã làm. 10Chúng sẽ ăn nhưng không no, đam mê dâm dục mà không sinh sản, vì chúng đã lìa bỏ Chúa Hằng Hữu, không lưu ý đến Ngài.
11Tửu sắc đã làm mờ tâm trí chúng nó. 12Chúng cầu vấn thần tượng bằng gỗ, đi coi bói, xin xâm. Tinh thần dâm đãng đã làm chúng lầm lạc, lìa bỏ Ta. 13Chúng dâng sinh tế trên đỉnh núi, đốt hương trên ngọn đồi, dưới bóng rậm cây sồi, cây dương, cây liễu. Vì thế con gái các ngươi làm điếm; dâu các ngươi ngoại tình. 14Nhưng Ta không phạt con gái con dâu các ngươi, vì chính đàn ông các ngươi đi lại với gái giang hồ, dâng tế lễ với bọn mãi dâm. Cho nên cả một dân tộc ngu dốt đều sẽ bị tàn rụi.
15Dù Y-sơ-ra-ên làm gái mãi dâm, cũng đừng để Giu-đa phạm tội. Đừng vào Ghinh Ganh, đừng lên Bê-tên. Đừng thờ phượng Ta cách giả dối. 16Y-sơ-ra-ên ngoan cố như bò cái tơ, không chịu để Chúa dắt vào đồng cỏ xanh tươi. 17Ép-ra-im gắn bó với thần tượng. Hãy để mặc nó. 18Chúng nó uống say sưa, rồi đến với gái giang hồ. Chúng thích sỉ nhục hơn vinh quang. 19Một cơn gió sẽ thổi, cuốn chúng nó đi, chúng nó sẽ chết trong sỉ nhục vì thờ thần tượng.