31

Sau-lơ tự sát

1Trong lúc đó, trận chiến giữa người Y-sơ-ra-ên và Phi-li-tin bùng nổ. Người Y-sơ-ra-ên thua chạy, bị giết vô số trên núi Ghinh-bô-a. 2Quân Phi-li-tin đuổi theo Sau-lơ, giết ba con ông là Giô-na-than, A-bi-na-đáp và Manh-ki-sua. 3Thế trận càng gay cấn khi Sau-lơ bị các xạ thủ địch đuổi bắn. Vua bị trúng tên và trọng thương. 4Sau-lơ bảo người mang khí giới cho mình: "Lấy kiếm giết ta đi, đừng để những người vô tín kia đâm chém, hành hạ ta." Nhưng người ấy sợ, không dám giết. Sau-lơ dựng kiếm lên rồi ngã nhào vào. 5Khi người mang khí giới của Sau-lơ thấy vua chết rồi, cũng dùng mũi kiếm mình tự sát. 6Vậy trong ngày hôm ấy, Sau-lơ với ba con trai, người mang khí giới, và các thuộc hạ ông cùng chết 7Người Y-sơ-ra-ên ở bên kia thung lũng và bên kia sông Giô-đan nghe tin quân Y-sơ-ra-ên chạy trốn, Sau-lơ và ba con ông đã chết, họ bỏ thành trốn đi. Người Phi-li-tin chiếm các thành ấy.
8Hôm sau, khi người Phi-li-tin đi thu dọn chiến trường, mới khám phá rằng Sau-lơ và ba con vua đều chết trên núi Ghinh-bô-a. 9Họ cắt đầu Sau-lơ, tước lột khí giới vua, rồi sai người đi khắp lãnh thổ Phi-li-tin báo tin mừng chiến thắng trong các đền thờ thần tượng và trong nhân dân. 10Họ để khí giới vua trong miếu thờ Ách-ta-rốt, còn xác vua họ treo trên tường thành Bết-san.
11Các dũng sĩ ở Ga-la-át, hay được những điều người Phi-li-tin làm, 12cùng nhau ra đi suốt đêm, đến Bết-san gỡ xác Sau-lơ và các con ông khỏi tường thành, đem về Gia-be hỏa táng, 13rồi lấy cốt chôn cạnh gốc một cây sồi. Họ kiêng ăn suốt bảy ngày để tang Sau-lơ.