4

Y-sơ-ra-ên bại trận

1Sứ điệp của Sa-mu-ên được loan truyền khắp Y-sơ-ra-ên. Lúc bấy giờ, Y-sơ-ra-ên đang huy động quân đội để giao chiến với người Phi-li-tin. Họ kéo quân đến đóng ở Ê-bên-ê-xe, trong khi quân Phi-li-tin đóng ở A-phéc. 2Quân Phi-li-tin xuất trận và đánh bại Y-sơ-ra-ên, giết chừng bốn ngàn người. 3Khi đoàn quân chiến bại trở về căn cứ, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên nói: "Tại sao Chúa để cho quân Phi-li-tin đánh bại ta? có lẽ chúng ta phải đem Rương giao ước của Chúa từ Si-lô đến đây, như vậy Ngài sẽ ở giữa chúng ta và cứu chúng ta khỏi tay quân địch. 4“Vậy, họ sai người đi Si-lô thỉnh Rương giao ước của Chúa Toàn năng, Đấng ngự giữa các chê-ru-bim. Hai con trai của Hê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a đi theo Rương giao ước. 5Khi Rương giao ước của Chúa vào đến trại, tất cả người Y-sơ-ra-ên ở đấy vui mừng, reo hò vang động.
6Người Phi-li-tin nghe tiếng reo hò liền hỏi nhau: "Vì sao có tiếng reo vang động trong trại Hy-bá? Và khi hay Rương giao ước của Chúa vừa đến, 7họ hoảng sợ, bảo nhau: "Thượng Đế vừa đến trại quân địch. Chúng ta nguy rồi! Chưa bao giờ có việc như thế này xảy ra cho chúng ta. 8Nguy rồi! Ai sẽ cứu chúng ta khỏi tay vị Thần uy dũng này? Đây là Thần đã tàn hại người Ai-cập bằng các tai họa khủng khiếp trong sa mạc. 9Đồng bào Phi-li-tin ơi, can đảm lên! Phải anh dũng chiến đấu! Nếu không ta sẽ làm nô lệ cho họ như họ đã làm nô lệ cho chúng ta." 10Và người Phi-li-tin tận lực chiến đấu đánh người Y-sơ-ra-ên thảm bại, và giết 30.000 bộ binh. Số tàn quân chạy thoát về trại. 11Rương giao ước của Thượng Đế bị cướp mất, hai con của Hê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a cũng bị giết.
12Một người thuộc đại tộc Bên-gia-min từ trận địa chạy thoát về Si-lô nội trong ngày đó, quần áo tả tơi, đầu đầy bụi đất. 13Hê-li đang ngồi trên một cái ghế đặt bên đường để ngóng tin, vì ông cảm thấy lo sợ cho Rương giao ước của Thượng Đế. Khi người kia chạy vào thành báo tin bại trận, dân trong thành đều la hoảng lên. 14Nghe tiếng la, Hê-li hỏi: "Cái gì náo động vậy?" Vừa lúc ấy, người Bên-gia-min chạy đến báo tin cho Hê-li. 15Bấy giờ Hê-li đã chín mươi tám tuổi, mắt mù, không thấy đường. 16Người kia nói: "Tôi rời trận địa hôm nay, thoát về đây." Hê-li hỏi: "Việc như thế nào, con kể ta nghe." 17Người đem tin kể: "Y-sơ-ra-ên thua chạy, vô số người bị giết. Hai con ông, Hốp-ni và Phi-nê-a đều chết. Rương giao ước của Thượng Đế bị địch cướp mất." 18Nghe đến Rương giao ước của Thượng Đế, Hê-li từ trên ghế đặt bên cổng ngã ngửa ra sau, gãy cổ mà chết, vì ông già cả, nặng nề. Ông làm thẩm phán Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm.
19Lúc ấy, con dâu của Hê-li, vợ Phi-nê-a đang có thai gần ngày sinh. Khi nghe tin Rương giao ước của Thượng Đế bị cướp, ông gia và chồng đều chết, bà gập người xuống vì cơn đau đẻ đến thình lình. 20Lúc bà hấp hối, cô đỡ nói: "Đừng sợ, bà vừa sinh một cháu trai." Nhưng bà không trả lời, và không chú ý gì cả, 21chỉ thều thào: "Tên nó là Y-ca-bốt, vì vinh quang của Y-sơ-ra-ên không còn nữa!" 22Bà nói thế vì Rương giao ước đã bị cướp, cả ông gia lẫn chồng cũng qua đời.