47

Ba-by-luân sẽ bị đoán phạt

1Các trinh nữ Ba-by-luân, hãy xuống ngồi dưới đất, trong tro bụi! Các ngươi đã mất ngôi hoa hậu, không còn đào tơ mơn mởn nữa! 2Hãy lấy cối mà xay lúa, gỡ tấm voan, xăn váy lên, lột trần ống chân để lội qua sông. 3Các ngươi phải trần truồng nhục nhã. Các ngươi bị báo trả xứng đáng, không trừ một ai. 4Đấng Cứu chuộc chúng ta là Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 5Thủ đô Ba-by-luân, hãy ngồi yên rồi đi vào cõi tối tăm vì không ai còn gọi ngươi là nữ chúa các vương quốc nữa. 6Ta giận dân Ta, làm hoen ố cơ nghiệp Ta, và nạp chúng vào tay ngươi. Nhưng ngươi chẳng niệm tình thương xót, tra ách quá nặng vào cổ người già cả. 7Ngươi tự bảo: "Ta sẽ làm nữ chúa đời đời." Ngươi chẳng lưu ý dân Ta và cả số phận của những dân tộc đã làm hại dân Ta. 8Này, dân tộc thích hưởng lạc, sống vô tư lự, hãy nghe Ta. Ngươi tự bảo: Ta là dân tộc thượng đẳng, không ai bằng Ta. Ta sẽ chẳng bao giờ thất vọng như đàn bà góa hay phải than khóc như người mất con. 9Nhưng cùng một ngày, ngươi sẽ bị luôn hai tai họa: góa bụa và mất con vì ma thuật, bùa mê của ngươi quá nhiều.
10Ngươi tưởng lầm được bảo đảm an ninh trong khi ngươi sống trong tội ác. Ngươi tưởng lầm không ai bắt gặp quả tang. Ngươi tự cho là khôn ngoan, sáng suốt nên ngươi từ khước Ta và tự thần thánh hóa. 11Vì thế, ngươi sẽ bị tai họa bất ngờ bất ngờ đến nổi ngươi không biết nó từ đâu đến. Ngươi gặp tai họa thật vô phương cứu chữa và lúc ấy ngươi không còn cơ hội ăn năn. 12Hãy cầu cứu các quỷ thần đông đảo mà ngươi thờ phượng từ thuở trẻ xem thử họ có giúp ích các ngươi và làm cho quân thù khiếp sợ hay không. 13Ngươi lập bao nhiêu quỷ kế đến nổi kiệt sức. Hãy hỏi các quân sư, cố vấn là bọn chiêm tinh để đoán thời vận, xem thử họ có biết được tương lai và cứu giúp ngươi không? 14Họ cũng đành bó tay chịu trận; khi lửa cháy tràn lan; họ cũng không thể nào thoát thân. Khốn nỗi, ngọn lửa ấy không phải là lửa than sưởi ấm! 15Tất cả các bạn hữu, các đồng minh ngươi, đã liên minh với ngươi từ thời xa xưa cũng sẽ bỏ chạy, không ai giải vây, cứu thoát ngươi được.