54

Phúc lành do Đầy tớ Chúa

1“Đàn bà son sẻ, hãy hát xướng! Giê-ru-sa-lem cằn cỗi, hãy hoan ca vì đàn bà bị để được phúc lành nhiều hơn đàn bà có chồng. 2Hãy nới rộng nhà cửa, xây thêm phòng, mua thêm đất! 3Vì ngươi sẽ mở rộng bờ cõi, dòng dõi ngươi sẽ chiếm được nhiều quốc gia, và các thành phố hoang vắng sẽ có dân cư đông đảo. 4Đừng sợ, vì ngươi không còn bị nhục nữa; không còn nhớ những nhơ nhuốc thời niên thiếu và cảnh góa bụa buồn thảm nữa, 5vì Đấng Tạo hóa sẽ là 'chồng' ngươi. Ngài là Chúa Toàn năng, Đấng Cứu chuộc ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên; Chúa Tể của cả địa cầu. 6Dù ngươi là người đàn bà buồn thảm, bị chồng bỏ và đuổi đi, nhưng Ta đã gọi ngươi về. 7Ta chỉ bỏ ngươi trong chốc lát, nhưng Ta sẽ đem ngươi về với lòng thương xót vô hạn. 8Trong một lúc phẫn nộ, Ta xây mặt không nhìn ngươi, nhưng Ta sẽ thương ngươi với tình yêu đời đời; Chúa là Đấng Cứu chuộc ngươi phán vậy. 9Như thời Nô-ê, ta đã thề không bao giờ cho nước lụt phủ khắp mặt đất và tuyệt diệt các loài sinh vật, bây giờ Ta cũng thề sẽ chẳng bao giờ đổ cơn đoán phạt trên ngươi như những ngày lưu đày nữa. 10Dù núi dời đồi chuyển, lòng nhân từ Ta đối với ngươi chẳng bao giờ chuyển dời. Giao ước bình an của Ta với ngươi không bao giờ thay đổi. Chúa là Đấng thương xót ngươi phán vậy.
11Những người đang ưu phiền khổ sở, bị sóng đời dồi dập, không bao giờ được an ủi, ta sẽ cho chân các ngươi đặt trên nền tảng bích ngọc vững chắc muôn đời; Ta sẽ xây tường nhà ngươi bằng ngọc an-ti-mon. 12Ta sẽ xây các tháp ngươi bằng ngọc ru-bi, các cổng ngươi bằng ngọc gra-nat đỏ, các tường thành ngươi bằng đá quý. 13Tất cả các con trai ngươi sẽ được Chúa dạy dỗ; chúng sẽ được thành công, thịnh vượng khác thường. 14Một chính quyền công bằng sẽ lãnh đạo nhân dân. Quân thù sẽ lánh xa ngươi. Ngươi sẽ hưởng thái bình an lạc, không còn bị khủng bố. 15Nếu nước nào tiến công ngươi, ngươi sẽ chiến thắng, đẩy lui quân thù vì Ta không còn cho phép nước nào trừng phạt ngươi. 16Trước kia, Ta để cho các thợ thuyền chế tạo các khí giới hủy diệt, các quân đội đi xâm lăng làm cỏ các dân tộc gian ác. 17Nhưng đến ngày ấy, không quân đội, khí giới nào có thể phá hoại ngươi. Ngươi sẽ bác bỏ tất cả các lời tố cáo của những người kiện cáo ngươi và các tòa án phải nhìn nhận ngươi vô tội. Đây là cơ nghiệp của các đầy tớ Chúa. Đây là phúc lành Ta dành cho ngươi. Chúa đã hứa chắc chắn rồi.