40

Sứ giả của Chúa sẽ xuất hiện

1Thượng Đế các con bảo: "Hãy tận tình an ủi dân Ta! 2Hãy lớn tiếng khích lệ, nói cho thấu lòng dân chúng thủ đô, và bảo họ: các ngày đen tối đã qua, tội lỗi họ đã được ân xá, và Chúa sẽ ban cho họ phúc lành nhiều gấp đôi số tai họa mà họ đã hứng chịu vì tội lỗi.
3Có tiếng gọi: "Hãy đắp một con đường cho Chúa giữa vùng hoang dã! Hãy mở một đại lộ thẳng tắp qua sa mạc cho Thượng Đế chúng ta! 4Các thung lũng phải lấp cho đầy; Các núi đồi phải san cho phẳng; các gò đống phải ban cho bằng; các nơi gồ ghề phải dọn thành bình địa. 5Lúc ấy, vinh quang Chúa mới hiển lộ và tất cả nhân loại sẽ xem thấy." Chúa Hằng Hữu đã xác nhận điều ấy.
6Có tiếng gọi: "Hãy kêu lên!" Tôi thưa: "Tôi phải nói những gì?"
-"Hãy tuyên bố: 'Loài người giống như cây cỏ; Sắc đẹp con người như cỏ hoa đồng nội.
7Cỏ héo, hoa tàn vì Thần Chúa thổi qua. Thật loài người như cây cỏ. 8Cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời Chúa vẫn tươi mới, hưng vượng đời đời. 9Những người đi báo tin mừng cho Si-ôn, hãy lên các đỉnh núi cao! Những người báo tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy kêu to lên, đừng sợ! Hãy bảo dân chúng các thành phố Giu-đa: "Đây là Thượng Đế các ngươi!" 10Này, Chúa Hằng Hữu sẽ dùng uy lực ngự xuống. Cánh tay đầy uy quyền sẽ cai trị hoàn vũ. Này, Ngài đem giải thưởng để tưởng thưởng xứng đáng cho dân Ngài. 11Chúa sẽ chăn nuôi họ vô cùng chu đáo. Ngài sẽ bồng ẵm các chiên con, cho chúng nằm trong lòng Ngài và dìu dắt, chăm sóc các chiên cái đang lúc có con còn nhỏ.

Quyền năng và khôn ngoan của Đấng Tạo hóa

12Ai đã lường nước biển với lòng bàn tay? Ai đã lấy thước đo các tầng trời? Ai đã cân bụi đất đồi núi? 13Ai hướng dẫn Thần Chúa? Ai làm cố vấn cho Ngài? 14Chúa nhờ ai giúp ý kiến? Ai huấn luyện Ngài và vạch cho Ngài con đường công chính? Ai dám dạy khôn và chỉ vẽ phương pháp nhận thức cho Ngài?
15Trước mặt Chúa, các quốc gia chỉ là một giọt nước trong thùng, giống như bụi bặm đặt lên cân. Chúa di chuyển các bờ biển như đồ chơi. 16Rừng núi Li-ban không đủ củi để chụm lửa; thú rừng cao nguyên không đủ để dùng làm sinh tế, 17Tất cả các quốc gia chẳng có quyền lực gì trước mặt Chúa; Ngài xem chúng như con số không.

So sánh Chúa với các thần tượng

18Các con so sánh Thượng Đế với ai và hình dung Ngài như thế nào? 19Thợ đúc đúc tượng, thợ kim hoàn bọc tượng ấy bằng vàng và trang điểm tượng bằng các giây chuyền bạc. 20Người nghèo không có tiền thuê đúc tượng thì chọn thứ gỗ tốt lâu mục, giao cho thợ chạm đẽo gọt thành một pho tượng và đóng thêm chân cho nó khỏi lung lay. 21Các con không biết, không nghe sao? Từ đầu người ta chưa bảo các con sao? Các con có biết ai đặt nền móng cho địa cầu? 22Đấng ngự trên vòm trời coi dân cư trên đất như cào cào. Đấng trải không gian như bức màn, giương các tầng trời như cái trại, 23xem các vua chúa, chủ tịch, tổng thống, thẩm phán tối cao như con số không. 24Phải, họ đều giống như cây chưa trồng, chưa đâm rễ, chưa nứt đọt đã bị trận gió Ngài thổi áp liền héo khô và bị bão táp Ngài quét sạch như rơm rác. 25Vậy, các con ví sánh Ta với ai? Các con sắp Ta ngang hàng với ai? Chúa Thánh hỏi. 26Hãy ngước mắt lên cao và ngắm nhìn! Ai đã sáng tạo các tinh tú? Ai đã gọi chúng ra theo đội ngũ quân số? Đấng Tạo hóa đã sáng tạo mỗi thiên hà, định tinh, hành tinh với sức mạnh vĩ đại và quyền năng vô biên; Ngài đặt tên và điểm danh từng thiên thể, không bỏ sót một tinh tú nào.

Đấng Tạo hóa còn đời đời

27Này nhân dân Ta chọn lựa, sao các con than thở: 'Đường lối tôi đã bị khuất khỏi mặt Chúa, Thượng Đế tôi không còn lưu tâm đoái hoài đến tôi nữa?' 28Các con chưa biết, chưa nghe sao? Thượng Đế đời đời, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng sáng tạo trời đất không bao giờ mệt mỏi, yếu sức; không ai thấu triệt tri thức uyên thâm, quảng bác của Ngài. 29Ngài ban năng lực cho kẻ ngất xỉu, thêm sức mạnh cho người yếu đuối. 30Cả đến thanh niên còn mệt nhọc, kiệt sức, các thiếu niên cũng còn vấp ngã, nhưng tất cả những người trông đợi Chúa Hằng Hữu sẽ được sức mới, tung cánh bay cao như phụng hoàng, chạy xa vẫn không biết mệt, đi mãi vẫn không mỏi gối chồn chân.