10

1-3Khốn cho những nhà cầm quyền ban hành những sắc luật thiên vị và các thẩm phán bất công. Người dân nghèo, quả phụ, cô nhi chẳng có quyền được hưởng công lý. Họ bóc lột các bà góa cô đơn và các trẻ mồ côi không có người che chở. Đến ngày Ta thăm phạt và quân thù từ xa đến xâm lăng đất nước, các ngươi sẽ tránh đâu cho thoát? Cầu cứu với ai? Bảo vệ tài sản và danh dự cách nào? 4Ta sẽ không cứu giúp! Các ngươi sẽ bị bắt làm tù binh té lên té xuống trên đường lưu đày. Các ngươi sẽ nằm giữa đống thây ma. Dù thế, Ta vẫn còn phẫn nộ, nắm tay đe dọa các ngươi.

Chúa đoán phạt A-sy-ri

5,6A-sy-ri là cây roi đoán phạt của Ta. Quân lực của nó là khí giới Ta dùng để hình phạt dân chúng vô đạo, đáng lên án, dáng tiêu diệt. Vua A-sy-ri sẽ bắt chúng làm nô lệ, cướp đoạt tài sản và chà đạp chúng như bụi đất dưới chân. 7Tuy nhiên, A-sy-ri không ngờ Ta đã sai khiến nó. Nó tưởng cuộc xâm lăng Y-sơ-ra-ên chỉ nằm trong chương trình thôn tính thế giới của nó mà thôi. 8Nó sẽ phong vương cho các tướng lĩnh, cho mỗi người làm vua một nước bị chiếm đóng. 9Nó tuyên bố: "Ta sẽ tiêu diệt Canh-nô như Cát-kê-mít và chiếm giữ Ha-mát như Ạc-bát. Ta sẽ đánh tan Sa-ma-ri như Đa-mách. 10Phải, ta đã chiến thắng nhiều quốc gia; thần tượng chúng nó còn lớn hơn các thần của Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri. 11Vì thế sau khi ta chiến thắng Sa-ma-ri, và thần tượng nó, ta cũng sẽ đánh bại Giê-ru-sa-lem và thần của nó!"
12Sau khi dùng A-sy-ri thực hiện chương trình của Ngài, Chúa sẽ quay lại đoán phạt nó vì tội kiêu căng ngạo mạn. 13Chúng khoe: "Chúng ta chiến thắng nhờ quân lực và mưu trí. Chúng ta thật vĩ đại và khôn ngoan! Chúng ta xử dụng sức mạnh của mình, nên đã phá đổ các tường lũy, tàn sát nhân dân và cướp đoạt tài sản của họ. 14Nhờ sức mạnh tay ta, ta đã cướp phá các kho tàng châu báu. Giang sơn của bao nhiêu vua chúa, ta đã thu về một mối như lượm trứng ngoài đồng; không một ai dám hó hé, cản ngăn!" 15Nhưng Chúa hỏi:"Cây rìu dám khoe mình tài giỏi hơn thợ cưa sao? Cây roi không có tay người làm sao đánh được? Cây gậy không có người cầm làm sao di chuyển?" 16Vua A-sy-ri! Vì vua khoác lác khoe khoang nên Chúa Toàn năng sẽ cho trận dịch lan tràn và tàn sát quân đội A-sy-ri. 17Thượng Đế, Nguồn Sáng và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ trở thành ngọn lửa thiêu đốt họ. Chỉ trong một đêm, Chúa sẽ đốt rụi gai gốc và đống rác ấy tức là quân đội A-sy-ri đã tàn phá đất nước Y-sơ-ra-ên. 18Đại quân A-sy-ri kiêu hùng như rừng cả, nhưng cuối cùng bị tiêu diệt. Chúa sẽ đánh tan quân đội A-sy-ri, cả hồn lẫn xác sẽ gục xuống như lính cầm cờ tử trận . 19Tàn quân A-sy-ri chạy trốn chỉ còn lại ít người, một đứa trẻ có thể đếm được.
20Ngày ấy, nhân dân sống sót tại Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sẽ tin cậy Chúa là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, chứ không còn sợ quân đội A-sy-ri nữa. 21Đoàn dân sống sót của nhà Gia-cốp sẽ quay về với Thượng Đế Toàn năng. 22Dù ngày nay dân Y-sơ-ra-ên đông như cát trên bờ biển, ngày ấy chỉ còn một số ít quay về. Thượng Đế đã hình phạt dân Ngài cách công bằng. 23Vì Thượng Đế là Chúa Toàn năng đã quyết định sẽ đốt tan nước này. 24Vì thế, Chúa là Đấng Hằng hữu bảo: "Nhân dân ở Si-ôn, đừng sợ quân đội A-sy-ri khi họ áp bức, đánh đập các ngươi như người Ai-cập ngày xưa! 25Chỉ một thời gian ngắn, họ không giày xéo non sông này được nữa. Cơn phẫn nộ Ta sẽ chấm dứt.
26Chúa Hằng hữu Toàn năng sẽ giá roi đánh A-sy-ri như Ngài đã đánh quân Ma-đi-an tại tảng đá Hô-rếp, và như Ngài đã vung gậy chôn vùi quân Ai-cập dưới lòng Hồng hải. 27Ngày ấy, Chúa sẽ đập tan xiềng xích gông cùm của các ngươi, và chấm dứt quãng đời nô lệ nặng nề của các ngươi.
28,29Kìa, quân đội hùng mạnh của A-sy-ri đã chiếm đóng Ai-gia rồi tiến đánh Mi-gôn, đặt kho quân cụ ở Mích-ma. Địch quân đã vượt qua đèo và nghỉ đêm tại Ghê-ba. Dân thành Ra-ma khiếp sợ, toàn dân Ghi-bê-a chạy trốn. 30Dân Ga-lim hãy thét lên, báo động cho dân La-ít vì quân thù đã đến! Tội nghiệp dân A-na-tốt, số phận các ngươi thật hẩm hiu! 31Dân thành Mát-mê-na bỏ chạy; dân thành Ghê-bim chuẩn bị tản cư. 32Nhưng ngày ấy địch quân dừng tại Nốp. Quân đội A-sy-ri đe dọa thủ đô Giê-ru-sa-lem và núi Si-ôn.
33Nhưng kìa, Chúa, Chúa Toàn năng đánh quân A-sy-ri như chẻ tre. Chúa tiêu diệt đại quân A-sy-ri, tướng sĩ đều ngã chết. 34Chúa sẽ quật ngã quân thù như thợ rừng đốn cây trên núi Li-ban.