8

A-sy-ri là dụng cụ trong tay Chúa Hằng Hữu

1Chúa Hằng Hữu bảo tôi: "Con đi lấy một tấm bảng dùng ngòi bút viết mấy chữ: Ma-he-sa-lan-ha-bác (nghĩa là mau cướp giật! Kíp bắt mồi!) 2Tôi đem theo hai nhân chứng trung thực là thầy tế lễ U-ri và Xa-cha-ri, con Giê-bê-rê-kia. 3Vợ chồng tôi ăn ở với nhau, sinh được đứa con. Chúa Hằng Hữu bảo tôi đặt tên nó là "Ma-he-sa-lan-ha-bác" 4Vì Chúa giải thích trước khi nó biết gọi cha gọi mẹ thì vua A-sy-ri sẽ cướp sạch châu báu tài sản của Đa-mách và Sa-ma-ri.
5Chúa Hằng Hữu lại bảo: 6Vì dân nước này khước từ nguồn nước mát ngọt và mơ ước "rượu mạnh" của Đa-máchvà Sa-ma-ri 7nên Ta sẽ cho dòng Sông lớn dâng nước vỡ bờ tràn ngập tàn phá nước này, tức là vua và quân đội (d) A-sy-ri. Địch quân sẽ kéo qua tất cả các dòng suối, các bờ sông và 8khắp lãnh thổ của Giu-đa như dòng nước vỡ bờ, ngập tận cổ. Quân đội A-sy-ri sẽ chiếm đóng khắp đất nước Giu-đa.
9,10Dân Sy-ri và Y-sơ-ra-ên! Các ngươi phải bị đánh bại và tan tác. Tất cả quân thù ở nơi xa! Hãy nghe Ta nói: Hãy chuẩn bị chiến tranh, để rồi thất trận! Hãy triệu tập Bộ tư lệnh, thảo luận chiến lược, ấn định kế hoạch xâm lăng! Các ngươi sẽ bị tiêu diệt vì Thượng Đế ở với chúng ta.
11,12Vì Chúa Hằng Hữu bảo tôi cách rất nghiêm: "Dù sao, con đừng bao giờ ủng hộ âm mưu liên minh với Đa-mách và Sa-ma-ri. 13Đừng sợ những điều họ sợ. Hãy tôn thánh Chúa Toàn năng và kính sợ Ngài, 14thì Ngài sẽ là pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm cho con, mặc dù dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên vấp ngã, hoặc dân chúng thủ đô Giê-ru-sa-lem mắc vào cạm bẫy. 15Nhiều người sẽ vấp, ngã, mắc bẫy, bị bắt và bị tiêu diệt. 16Hãy ghi chép những việc Ta sắp làm và niêm phong lại cho hậu thế! Hãy ủy thác cho một số môn đệ trung thành của Ta để họ truyền cho các lớp hậu sinh!
17Tôi sẽ chờ đợi Chúa giải cứu, dù hiện nay Ngài giấu mặt. Chúa là hy vọng duy nhất của tôi. 18Tên tôi và tên mỗi đứa con Chúa cho đều nói lên chương trình của Chúa Toàn năng đối với dân Y-sơ-ra-ên: Ê-sa nghĩa là "Chúa Hằng Hữu sẽ cứu (dân Ngài)"; Sê-a-gia-súp nghĩa là: "Dân còn sống sẽ hồi hương"; Ma-he-sa-lan-ha-bác nghĩa là "Quân thù sắp bị tiêu diệt". 19Như thế, tại sao các ngươi đi tìm bà đồng, thầy bói để hỏi việc tương lai? Đừng lắng nghe những tiếng nói thầm hay líu lo của họ! Tại sao không cầu hỏi Thượng Đế các ngươi?
20Chúa bảo: Hãy so sánh lời các thầy bói với lời Ta! Lời họ khác hẳn lời Ta vì Ta không bao giờ dùng họ làm sứ giả và họ chẳng hề biết ánh sáng và chân lý. 21Dân này sẽ bị cầm tù và lưu đày; họ sẽ đói khát, kiệt sức và ngã quỵ. Trong cơn đói khổ, họ sẽ nổi giận, ngước mặt lên trời nguyền rủa vua và Thượng Đế của mình. 22Nhìn quanh khắp đất cũng chỉ thấy tai ương rối loạn và bóng tối tuyệt vọng; họ sẽ bị xua đuổi vào cõi tối tăm mờ mịt.