112

Cũai Ca Yám Noap Yiang Sursĩ Bữn Ŏ́c Bũi Óh

  1Lứq khễn Yiang Sursĩ!

  Bốn lứq cũai yám noap Yiang Sursĩ,
   la cũai ca bũi pahỡm trĩh máh ŏ́c án patâp.
  2Máh con cũai tanoang o, ki alới bữn chớc tâng cruang alới,
   cớp tŏ́ng toiq án bữn ŏ́c bốn lứq.
  3Dống sũ cũai nâi cỡt sốc bữn,
   cớp bữn ŏ́c bốn níc.
  4Ŏ́c poang claq chu ntốq canám yỗn cũai tanoang o.
   Chơ cũai ki bữn mứt sarũiq cớp mứt lamên,
   cớp táq tanoang o níc.
  5Ramứh o toâq pỡ cũai tỡ bữn rahĩt;
   án prai práq yỗn cũai canŏ́h mian la ien lứq.
   Cớp máh ranáq án táq, ki án táq pĩeiq níc.
  6Cũai ca trĩh phễp rit Yiang Sursĩ,
   ki án tỡ nai sâng pê pahỡm tễ ranáq án táq.
   Máh cũai canŏ́h lứq sanhữ níc án.
  7Cớp án tỡ bữn sâng ngcŏh ntrớu toâq án sâng han tễ ranáq tỡ o,
   yuaq mứt pahỡm án sa‑âm Yiang Sursĩ pacái lứq.
  8Án tỡ bữn clơng cớp tỡ bữn ngcŏh ntrớu,
   yuaq án dáng samoât lứq, nỡ‑ra cũai par‑ũal án lứq pê.
  9Án tampễq crơng án yỗn máh cũai cadĩt,
   cớp máh ranáq tanoang o án táq, ranáq ki ỡt mantái níc.
  Nỡ‑ra án bữn chớc toâr lứq,
   cớp sa‑ữi náq cũai lứq yám noap án.
  10Tữ cũai loâi hữm máh ranáq o án,
   alới sâng ũan lứq, cớp alới carữot canễng tabang chóq án.
  Toâq parsốt tháng, máh cũai sâuq ki lứq cỡt pứt nheq,
   dếh máh ŏ́c alới ngcuang la pứt nheq tê.