83

Sễq Yiang Sursĩ Chíl Riap Cũai Ca Ễ Táq Tỗp I-sarel

  1Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia chỗi ỡt rangiac sâng,
   cớp chỗi dadŏq noâng tâng mứt.
  2Nhêng nâi! Máh cũai ễ chíl anhia, tabŏ́q táq ranáq ki sanua.
   Alới kêt anhia táq choac chóq anhia.
  3Alới sarhống dŏq chuaq ngê ễ táq máh cũai sa‑âm anhia,
   cớp alới sarhống ễ chíl máh cũai anhia bán curiaq.
  4Alới pai neq: “Âu hâi, hái pỡq talốh cruang alới,
   táq ngkíq noau lứq tỡ bữn sanhữ noâng ramứh tỗp I-sarel.”

  5Chơ alới mpruam muoi mứt ễ chíl anhia.
  6Tỗp alới la neq: cũai Ê-dôm, cũai It-ma-el, cũai Mô-ap, cũai Hacri,
   7cũai Kê-bal, cũai Amôn, cũai A-maléc, cũai Phi-li-tin, cớp cũai Ti-rơ.
  8Dếh cũai Asi-ria hỡ la pruam muoi mứt cớp alới tê.
   Cũai Asi-ria la yớu cớp tŏ́ng toiq Lot.

  9Sễq anhia táq chóq alới samoât anhia khoiq táq chóq tỗp Madian,
   chóq tỗp Si-sara, cớp chóq tỗp Yabin pỡ crỗng Ki-sôn ki.
  10Anhia khoiq chíl riap tỗp alới ki cheq vil Ndor,
   ntốq ki sac alới cỡt abuoiq nheq tâng cutễq.
  11Sễq anhia táq máh cũai sốt alới cỡt ariang Ô-rep cớp Sê-êp.
  Sễq anhia rachíl yỗn riap nheq tữh cũai sốt alới,
   riang anhia khoiq táq chóq Sê-bah cớp Sal-muna,
  12yuaq alới pai neq:
   “Hâi! Hái pỡq cheng ĩt cutễq Yiang Sursĩ, chơ hái ễn ndỡm.”

  13Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia yỗn alới cỡt ariang cuyal avêng,
   cỡt ariang cuyal sapâr alức,
  14cớp cỡt ariang ũih cat tĩah, chơ trŏ́h achỗn chu cóh.
  15Ngkíq, sễq anhia yỗn cuyal rapuq mandễt alới,
   yỗn alới cỡt ngcŏh cỗ tễ rapuq ki.
  16Sễq anhia táq yỗn alới sâng casiet táq,
   ngkíq nŏ́q alới dáng anhia bữn chớc toâr lứq.
  17Sễq anhia táq yỗn alới cỡt pê cớp cangcoaih ngcŏh níc.
   Sễq anhia táq yỗn alới bữn mứt casiet cớp cuchĩt pứt nheq.
  18Sễq anhia táq yỗn alới dáng anhia la Yiang Sursĩ.
   Ống anhia toâp la sốt toâr lứq tâng paloŏng cớp tâng cốc cutễq nâi.