34

Ũat Khễn Ŏ́c O Tễ Yiang Sursĩ

  1Cứq sa‑ỡn Yiang Sursĩ mantái níc.
   Parnai ũat khễn ỡt tâng bỗq cứq tái-mantái.
  2Mứt pahỡm cứq khễn níc Yiang Sursĩ,
   dŏq yỗn máh cũai ca chĩuq túh coat bữn tamứng cớp sâng bũi óh tê.
  3Sễq anhia khễn Yiang Sursĩ muoi prớh cớp cứq.
   Sễq hái khễn ramứh án parnơi.

  4Cứq khoiq chuaq Yiang Sursĩ, cớp án ta‑ỡi cứq.
   Án khoiq chuai cứq yỗn vớt tễ ŏ́c croŏq ca ễ toâq pỡ cứq.
  5Alới ca bữn muoi mứt cớp án,
   lứq alới bữn mứt pahỡm bũi hỡr níc, cớp tỡ bữn sâng casiet táq noâng.
  6Cứq la cũai ramóh sa‑ữi túh coat, ma toâq cứq arô Yiang Sursĩ,
   lứq án tamứng cớp chuai cứq yỗn vớt tễ túh coat ki.
  7Ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng ỡt bán kĩaq cũai ca yám noap Yiang Sursĩ,
   cớp ranễng ki chuai alới yỗn vớt tễ túh coat.

  8Sễq anhia chim salĩq,
   ngkíq anhia bữn hữm Yiang Sursĩ la lứq o.
   Cũai aléq sễq tễ án, án lứq bán kĩaq cũai ki.
  9Anhia ca proai Yiang Sursĩ, cóq anhia yám noap án,
   yuaq cũai aléq ma yám noap án, cũai ki tỡ bữn ŏ́q muoi ramứh ntrớu.
  10Máh cula samín cỡt ieuq cớp panhieih khlac,
   ma alới ca sa‑âm Yiang Sursĩ nheq mứt pahỡm, ki alới tỡ bữn ŏ́q ntrớu.

  11Anhia ca cứq arĩen ơi!
   Toâq pỡ nâi cớp tamứng cứq.
   Cứq ễ arĩen anhia yỗn yám noap Yiang Sursĩ.
  12Cũai aléq ễq bũi óh tâng dỡi nâi cớp yoc ễ ỡt tamoong dũn,
  13cóq án dáng rabán bỗq, chỗi loai santoiq pampla cớp santoiq lauq.
  14Cóq án cachian táh nheq máh ranáq sâuq, chơ táq ranáq o ễn.
   Cóq án ravoât ŏ́c ien khễ cớp puai ŏ́c ien khễ ki.
  15Yuaq Yiang Sursĩ nhêng níc chu cũai tanoang o,
   cớp án pachêng cutũr chu alới ca câu sễq tễ án.
  16Ma án nguai chíq tễ cũai táq ranáq sâuq.
   Toâq alới cuchĩt, ki tỡ bữn noau sanhữ noâng alới.

  17Toâq cũai tanoang o sễq tễ Yiang Sursĩ, lứq án tamứng alới,
   cớp án chuai alới yỗn vớt tễ máh ŏ́c túh coat.
  18Yiang Sursĩ ỡt níc cớp cũai ca túh ngua,
   cớp án chuai cũai ŏ́q ŏ́c ngcuang.

  19Cũai tanoang o bữn ramóh sa‑ữi ŏ́c túh arức,
   ma Yiang Sursĩ chuai án yỗn loŏh vớt tễ túh arức ki.
  20Yiang Sursĩ bán kĩaq án;
   cớp tỡ bữn yỗn muoi ntreh nghang án cỡt tacoaih.

  21Cũai sâuq cuchĩt, ki án roap loah máh ranáq án khoiq táq,
   cớp cũai kêt cũai tanoang o, nỡ‑ra alới roap tôt alới bữm.
  22Yiang Sursĩ chuai amoong máh cũai proai án.
   Cũai aléq ma sa‑âm án,
   cũai ki lứq bữn vớt tễ Yiang Sursĩ táq án.