107

Pún Sỡng

Khễn Yiang Sursĩ Yuaq Án Táq O Níc

  1Cóq sa‑ỡn Yiang Sursĩ, yuaq án táq o níc!
   Ŏ́c ayooq tễ án ỡt mantái níc!
  2Dũ náq cũai Yiang Sursĩ khoiq chuai amoong ơi!
   Cóq anhia pai santoiq khễn Yiang Sursĩ,
   yuaq án khoiq thái anhia tễ atĩ cũai ễ táq anhia.
  3Án khoiq parỗm anhia tễ máh cruang canŏ́h,
   tễ angia mandang loŏh, tễ angia mandang pât,
   tễ angia pưn, cớp angia pỡng.

  4Bữn cũai pỡq pláh chap tâng ntốq aiq ngua parngeh,
   ma alới tỡ bữn ramóh rana ễ pỡq chu vil alới têq ỡt.
  5Alới panhieih púng cớp khlac dỡq,
   cớp alới sâng pê pahỡm.
  6Toâq alới ramóh túh arức,
   alới arô sễq Yiang Sursĩ chuai alới,
   chơ án lứq chuai alới yỗn vớt tễ ramứh túh ngua ki.
  7Án dững alới pỡq tâng rana tanoang,
   toau alới pỡq toâq pỡ vil têq alới ỡt.
  8Cóq alới sa‑ỡn Yiang Sursĩ, yuaq án ayooq níc alới,
   cớp án khoiq táq sa‑ữi ranáq salễh yỗn nheq tữh cũai.
  9Cũai aléq khlac dỡq, ki án yỗn cũai ki bữn nguaiq dũ,
   cớp cũai aléq sâng panhieih,
   án yỗn cũai ki bữn cha dũ ramứh o.

  10Bữn cũai ỡt tâng ntốq canám.
   Alới cỡt samoât cũai tũ, cóq chĩuq noau sacáp toâq sái-sô,
  11yuaq alới khoiq táq luat tễ máh ŏ́c Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq patâp.
   Cớp alới tỡ ễq noap santoiq án tĩeih atỡng.
  12Ngkíq án yỗn alới táq ranáq ntâng lứq,
   toâq alới sâng lakéh toau alới dớm;
   cớp tỡ bữn noau chuai alới.
  13Toâq alới sâng túh arức,
   alới arô sễq Yiang Sursĩ chuai;
   chơ án lứq toâq chuai alới yỗn vớt tễ ramứh túh coat ki.
  14Án dững aloŏh alới tễ ntốq túh ngua, la tễ ntốq canám.
   Cớp án cáh táh sái-sô tễ noau clữong alới yỗn tacoaih.
  15Cóq alới sa‑ỡn Yiang Sursĩ, yuaq án ayooq níc alới,
   cớp án khoiq táq sa‑ữi ranáq salễh yỗn nheq tữh cũai.
  16Lứq án talốh ngoah toong sapoan tâng cuaq tũ,
   cớp án pieih raláng tac yỗn tacoaih nheq.

  17Bữn cũai cỡt cũai sacũl.
   Alới chĩuq túh coat la cỗ tian ŏ́c lôih
   cớp ranáq sâuq alới khoiq táq.
  18Alới cheq ễ cuchĩt la cỗ tian alới tỡ ễq crơng cha.
  19Tữ alới ramóh túh arức,
   ki alới arô sễq Yiang Sursĩ chuai;
   chơ án lứq toâq chuai alới yỗn vớt tễ ramứh túh ngua ki.
  20Nhơ tễ santoiq án, ngkíq cũai a‑ĩ cỡt bán.
   Chơ án chuai alới yỗn vớt tễ cuchĩt.
  21Cóq alới sa‑ỡn Yiang Sursĩ, yuaq án ayooq níc,
   cớp án khoiq táq sa‑ữi ranáq salễh yỗn nheq tữh cũai.
  22Cóq alới sa‑ỡn án na chiau sang crơng,
   cớp atỡng tễ máh ranáq án khoiq táq na cansái ũat yỗn bũi óh lứq.

  23Bữn cũai luloah pỡq chu na tuoc tâng dỡq mưt, dŏq pỡq chuaq cha.
  24Alới bữn hữm Yiang Sursĩ táq ranáq salễh tâng dỡq mưt ki.
  25Án ớn cuyal rapuq toâq,
   chơ bữn toâp cuyal.
   Cuyal ki táq yỗn dỡq mưt canoâq chanchưn rêng lứq.
  26Tuoc alới ariang noau apũol achỗn chu paloŏng,
   chơ án satooh asễng loah tâng dỡq yarũ.
  Ngkíq, máh cũai tâng tuoc ki cỡt pứt mứt, cỗ tian tễ ranáq túh coat nâi.
  27Alới tayáh sarín sarêu samoât cũai bũl blŏ́ng.
   Alới khễuq lứq dững tuoc,
   ma ŏ́c khễuq ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
  28Tữ alới ramóh túh arức,
   ki alới arô sễq Yiang Sursĩ chuai;
   chơ án lứq toâq chuai alới yỗn vớt tễ ramứh túh ngua ki.
  29Án sưoq cuyal rapuq yỗn tangứt,
   cớp dỡq la tỡ bữn chanchưn noâng.
  30Cũai ki sâng bũi pahỡm yuaq dỡq hoi lalín o.
   Ngkíq, án dững alới toâq pỡ ntrin bân ntốq alới ễ pỡq.
  31Cóq alới sa‑ỡn Yiang Sursĩ, yuaq án ayooq níc;
   cớp án khoiq táq sa‑ữi ranáq salễh yỗn nheq tữh cũai.
  32Cóq alới khễn sa‑ữn ramứh án bân ntốq rôm sang,
   cớp khễn ramứh án choâng moat máh cũai arieih.

  33Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn dỡq toâr cỡt khỗ,
   cớp táq yỗn dỡq mec tỡ bữn hoi noâng.
   Ngkíq ntốq dỡq pĩen cỡt ntốq cutễq khỗ.
  34Án táq yỗn cutễq dốq amia sarnóh o
   cỡt cutễq báq ễn,
   cỗ tian cũai tâng ntốq ki táq ranáq sâuq.
  35Cớp án khoiq táq ntốq aiq yỗn cỡt amống dỡq,
   cớp ntốq cutễq khỗ phang yỗn cỡt ntốq bữn dỡq mec.
  36Án táq yỗn cũai panhieih khlac bữn ỡt tâng ntốq ki,
   cớp alới ayứng vil dŏq ỡt hỡ.
  37Chơ, toâq cũai ki táq sarái cớp chóh voar nho,
   alới bữn ĩt palâi tễ sarnóh ca alới khoiq chóh sa‑ữi lứq ki.
  38Án yỗn proai án bữn ŏ́c bốn dŏq cỡt rứh sa‑ữi lứq ễn,
   cớp án tỡ yỗn cantóh ntroŏq alới cỡt bĩq asễng.

  39Toâq cũai ca kêt cũai proai Yiang Sursĩ chíl riap,
   alới ayê ra‑ac, padâm, táq túh coat,
   cớp táq yỗn cũai proai Yiang Sursĩ cỡt túh ngua.
  40Yiang Sursĩ mumat máh cũai táq ngkíq,
   cớp án yỗn alới pỡq tứng-tooc níc tâng ntốq aiq ca ŏ́q rana.
  41Ma án khoiq chuai cũai túh cadĩt yỗn vớt tễ ŏ́c túh ngua,
   cớp táq yỗn alới cỡt rứh sa‑ữi lứq ễn, cỡt samoât charán rứh tê.
  42Cũai mantoat bữn hữm máh ranáq nâi,
   cớp alới sâng bũi ỡn,
   ma máh cũai sâuq tỡ têq tabỗq ntrớu noâng.

  43Cũai aléq ma rangoaiq,
   cóq cũai ki chanchớm tễ máh ranáq nâi;
   cớp yỗn án tếng loah tễ ŏ́c Yiang Sursĩ ayooq níc án.