70

Câu Sễq Toâq Chuai Chái

  1Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia chuai amoong cứq sanua toâp!
  Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia chuai cứq yỗn bữn tamoong.
  2Sễq anhia yỗn cũai ca chuaq ngê ễ cachĩt cứq sâng casiet.
   Sễq anhia yỗn alới táq ranáq túh tál, ma tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
  Sễq anhia táq yỗn cũai ca sâng bũi pahỡm cỗ tian cứq ramóh túh coat,
   yỗn alới priang yơng cớp sâng casiet táq.
  3Sễq anhia táq yỗn alới ca cacháng ayê cứq cỡt santar,
   yuaq alới cỡt pê.
  4Sễq anhia yỗn dũ náq cũai sa‑âm anhia bữn ỡn chỡ,
   cớp sễq anhia yỗn dũ náq cũai ca sa‑ỡn tễ ŏ́c anhia chuai amoong
   mpruam pai níc neq: “Yiang Sursĩ sốt toâr lứq!”

  5Cứq la cũai ieuq cớp túh cadĩt.
   Ma anhia tỡ nai táh cứq.
  Yiang Sursĩ la Ncháu cứq ơi!
   Anhia chuai amoong cứq,
   cớp anhia bán kĩaq níc cứq.
   Sễq anhia toâq chuai cứq chái.