122

Cansái Ũat Khễn Tễ Vil Yaru-salem

  1Cứq sâng bũi toâq noau pai chóq cứq neq:
   “Hâi! Hái pỡq pỡ Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ.”
  2Ơ vil Yaru-salem ơi! Sanua hếq tayứng tâng clống ngoah toong viang vil mới.

  3Vil Yaru-salem la muoi vil toâr noau táng loah tamái,
   khâm cớp carsĩat nêuq o.
  4Ỡt tâng ntốq ki bữn cũai I-sarel chỗn, dŏq khễn ramứh Yiang Sursĩ,
   puai máh án khoiq patâp alới chơ.
  5Cớp ntốq ki bữn cachơng puo tacu dŏq rasữq máh cũai proai án.
   Máh puo nâi la tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt.

  6Cóq anhia câu sễq yỗn vil Yaru-salem bữn ien khễ neq:
   “Sễq yỗn máh cũai ca ayooq vil Yaru-salem bữn ỡt bán sũan ien khễ.
  7Sễq yỗn dũ náq cũai tâng vil Yaru-salem bữn ien khễ,
   cớp yỗn cũai tâng máh dống puo bữn ỡt tâng ntốq parnoâng.”

  8Cỗ cứq sâng ayooq máh sễm ai cớp yớu cứq,
   ngkíq cứq câu yỗn alới neq:
   “Sễq yỗn vil Yaru-salem nâi bữn moang ŏ́c ien khễ.”

  9Cỗ cứq sâng ayooq lứq Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ, án ca hếq sang,
   ngkíq cứq câu yỗn dũ náq cũai tâng vil Yaru-salem bữn moang ŏ́c o.