97

Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq

  1Yiang Sursĩ la Puo! Cóq nheq tữh cũai tâng cốc cutễq nâi sâng bũi óh.
   Cớp cóq nheq tữh cũai tâng cỗn dỡq mưt sâng bũi hỡr tê.
  2Bữn ramứl cớp canám ỡt mpễr Yiang Sursĩ.
   Án sốt nheq tữh cũai na ŏ́c pĩeiq cớp ŏ́c tanoang o.
  3Bữn ũih pỡq nhũang án, cớp ũih ki ễ cat taluam nheq cũai kêt án,
   la alới ca ỡt mpễr án tễ dũ angia.
  4Lalieiq tễ án táq yỗn poang tâng dũ ntốq.
   Chũop cốc cutễq nâi bữn hữm ŏ́c ki, chơ cỡt cangcưt nheq.
  5Choâng moat Yiang Sursĩ bữn cóh ralíh ta‑áh,
   samoât tarang ramóh ũih blữ,
   cỗ Ncháu ca sốt dũ ntốq tâng cốc cutễq nâi.
  6Paloŏng pau pai án la lứq tanoang o.
   Dũ náq cũai bữn hữm án ca bữn chớc toâr lứq.

  7Dũ náq cũai ca cucốh sang rup ễ cỡt casiet táq.
   Cớp dũ yiang canŏ́h cóq pũp crap cucốh choâng moat Yiang Sursĩ.
  8Ơ Yiang Sursĩ ơi! Cũai tâng vil Si-ôn, cớp cũai tâng vil canŏ́h tâng cruang Yuda,
   nheq alới ki tamứng cớp sâng bũi ỡn cỗ tễ anhia rablớh pĩeiq lứq.
  9Ơ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ơi. Anhia la sốt toâr clữi nheq tễ canŏ́h tâng cốc cutễq nâi.
   Anhia bữn chớc toâr clữi nheq tễ yiang canŏ́h.

  10Yiang Sursĩ ayooq cũai kêt ranáq sâuq.
   Án bán kĩaq dỡi tamoong cũai sa‑âm án.
   Án chuai alới yỗn vớt tễ chớc cũai loâi.
  11Ŏ́c poang claq tâng cũai tanoang o.
   Chơ alới ca mantoat o sâng bũi óh.
  12Anhia ca tanoang o, cóq ỡt bũi óh níc,
   cỗ nhơ tễ dũ ramứh Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn anhia.
  Cóq anhia sanhữ tễ dũ ranáq Yiang Sursĩ sốt toâr khoiq táq,
   cớp cóq anhia sa‑ỡn án.