131

Santoiq Câu Tễ Cũai Ca Asễng Tỗ

  1Ơ Yiang Sursĩ ơi! Cứq tỡ ễq achỗn tỗ bữm,
   cớp tỡ bữn yoc ễ ỗt.
  Cứq tỡ bữn chuaq yoc ễ dáng máh ramứh toâr lứq,
   tỡ la máh ramứh clữi tễ sarnớm cứq têq chanchớm.
  2Ma mứt cứq tỡ bữn sâng túh ntrớu.
   Mứt cứq sâng ien khễ níc,
   samoât con khoiq táh tóh
   ỡt sâng toâq mpiq án ca‑ữ.
  3Ơ tỗp I-sarel ơi! Cóq anhia ngcuang níc tễ Yiang Sursĩ
   tễ sanua toau toâq chumát mantái níc.