67

Cansái Ũat Sa‑ỡn Yiang Sursĩ

  1Sễq Yiang Sursĩ sarũiq táq hếq cớp yỗn hếq bữn ŏ́c bốn.
   Sễq Yiang Sursĩ tapoang asễng nhêng níc chu hếq.
  2Ngkíq, máh cũai tâng cốc cutễq nâi têq dáng tê tễ ngê anhia.
   Cớp nheq tữh cũai têq dáng tê tễ ngê anhia chuai amoong cũai.

  3Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia táq yỗn nheq tữh cũai khễn anhia.
   Lứq samoât, yỗn dũ náq cũai khễn anhia.
  4Sễq táq yỗn dũ cruang sâng bũi pahỡm cớp ũat khễn bũi óh,
   yuaq anhia rasữq tanoang cớp pĩeiq lứq yỗn dũ náq cũai,
   cớp anhia ayông dũ cruang tâng pưn paloŏng cutrúq nâi.
  5Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia táq yỗn nheq tữh cũai khễn anhia.
   Lứq samoât, yỗn dũ náq cũai khễn anhia.

  6Khân ngkíq, cutễq lứq apu amia crơng sarnóh yỗn bữn palâi.
   Yiang Sursĩ la Yiang tỗp hếq sang, án yỗn hếq bữn ŏ́c bốn.
  7Lứq samoât, Yiang Sursĩ khoiq yỗn hếq bữn ŏ́c bốn chơ.
   Ngkíq yuaq nheq tữh cũai tâng cruang cutễq nâi yám noap án.