24

Puo Ca Sốt Toâr Lứq

  1Máh cruang tâng pưn paloŏng cutrúq nâi cớp dũ ramứh ỡt tâng ki,
   la Yiang Sursĩ ndỡm nheq, dếh nheq tữh cũai hỡ.
  2Yiang Sursĩ khoiq tễng cốc cutễq nâi yỗn ỡt pỡng dỡq,
   cớp án tễng tamáu cantar ỡt pưn dỡq mưt.

  3Noau têq chỗn tâng cóh Yiang Sursĩ sốt?
   Cớp bữn noau têq mut tâng dống sang cũai dốq sang toam án?
  4Cũai ki la cũai bữn sarnớm tanoang cớp táq ranáq o;
   cũai tỡ bữn cucốh sang rup, tỡ la par‑ữq tư sâng.
  5Lứq Yiang Sursĩ chuai amoong cũai ki, cớp satốh ŏ́c bốn yỗn alới.
   Cớp Yiang Sursĩ pau atỡng alới tỡ bữn lôih ntrớu.
  6Ống cũai ariang nâi sâng têq mut pỡ ntốq Yiang Sursĩ.
   Cũai ki têq mut ỡt choâng moat Yiang Sursĩ, la Yacốp sang.

  7Cóq pớh ngoah toong yỗn la‑a!
   Pớh ngoah toong ca ỡt mantái níc!
   Puo ang‑ữr lứq ễ mut.
  8Puo sốt toâr lứq nâi la noau?
   Án la Yiang Sursĩ bán rêng cớp bữn chớc toâr lứq.
   Án la Yiang Sursĩ ca chíl riap dũ ramứh.
  9Cóq pớh ngoah toong yỗn la‑a!
   Âu pớh ngoah toong ca ỡt mantái níc!
   Puo ang‑ữr lứq ễ mut.
  10Puo ang‑ữr nâi la noau?
   Puo ang‑ữr nâi la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq.
   Án toâp la Puo ang‑ữr lứq.