116

Cũai Ca Vớt Tễ Cuchĩt Khễn Yiang Sursĩ

  1Cứq ayooq Yiang Sursĩ,
   yuaq án tamứng sưong cứq cớp sâng máh ŏ́c cứq câu sễq án chuai.
  2Yuaq án tamứng dũ chữ toâq cứq arô án chuai,
   ngkíq cứq ễ arô sễq níc chu án toau nheq dỡi tamoong.
  3Ŏ́c cuchĩt ỡt viel lavíng mpễr cứq,
   cớp ŏ́c ngcŏh cuchĩt yống cứq pacái lứq.
  Mứt pahỡm cứq ramóh ống ŏ́c ngua cớp túh arức.
  4Cứq sễq nhơ ramứh Yiang Sursĩ neq:
   “Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia chuai amoong cứq nứng.”

  5Yiang Sursĩ táq o níc,
   cớp án bữn mứt lamên.
  Yiang Sursĩ hái sang,
   án sarũiq táq toau clữi cliei.
  6Yiang Sursĩ catáng curiaq cũai ca tỡ dáng rachuai tỗ bữm.
  Tễ nhũang, cứq khoiq ramóh túh coat, ma lứq
   án chuai amoong cứq.
  7Mứt pahỡm cứq ơi! Cóq mới sa‑âm pacái lứq,
   yuaq Yiang Sursĩ yỗn mới bữn moang ramứh o.

  8Yiang Sursĩ khoiq chuai cứq vớt tễ cuchĩt.
   Án chut sarliang moat cứq, cớp án chuai cứq tỡ bữn cỡt pê.
  9Yuaq ngkíq, cứq noâng bữn tamoong cớp bữn ỡt níc cheq Yiang Sursĩ.
  10Cứq khoiq sa‑âm, yuaq ngkíq cứq khoiq pai neq:
   “Cứq ramóh ŏ́c túh coat la‑ỡq tháng.”
  11Ma cứq noâng sa‑âm, tam cứq sâng ngcŏh cớp pai neq:
   “Dũ náq cũai la moang lauq sâng.”

  12Ntrớu cứq ễ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ,
   yuaq án yỗn cứq bữn moang ramứh o?
  13Cứq ễ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ blŏ́ng nho,
   dŏq sa‑ỡn án khoiq chuai amoong cứq.
  14Bân ntốq cũai proai rôm sang toam án,
   cứq ễ chiau sang ramứh ca cứq khoiq par‑ữq cớp án chơ.

  15Toâq bữn muoi noaq cũai proai Yiang Sursĩ cuchĩt,
   ki án sâng túh ngua lứq.
  16Ơ Yiang Sursĩ ơi! Cứq la cũai táq ranáq anhia,
   machớng mpiq cứq khoiq táq puai chơ.
   Anhia khoiq chuai amoong cứq;
  17ngkíq cứq bữn chiau sang máh crơng dŏq sa‑ỡn anhia,
   cớp câu sễq tễ anhia.
  18Bân ntốq cũai proai rôm sang Yiang Sursĩ,
   cứq ễ chiau sang máh ramứh ca cứq khoiq par‑ữq cớp án.
  19Tâng clống Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem,
   lứq cứq chiau sang ngkíq.

  Lứq khễn Yiang Sursĩ!