94

Yiang Sursĩ Rablớh Dũ Náq Cũai

  1Ncháu ơi! Anhia la Yiang Sursĩ carláh dỡq.
   Sễq anhia apáh mứt cutâu toâq anhia carláh dỡq.
  2Anhia la án ca rablớh dũ náq cũai.
   Sễq anhia yuor tayứng cớp culáh cóng chóq máh cũai achỗn tỗ.
  3Noâng máh léq dũn máh cũai loâi ỡt bũi óh?
   Noâng máh léq dũn, Yiang Sursĩ ơi?
  4Noâng dũn máh léq cũai loâi achỗn tỗ,
   cớp alới khễn tễ ranáq sâuq alới?

  5Alới khoiq tĩn sarúq cũai proai anhia, Yiang Sursĩ ơi.
   Alới padâm cũai anhia.
  6Alới cachĩt máh cán cumai, con cumuiq, cớp cũai miar cruang hỡ.
  7Alới pai neq: “Yiang Sursĩ tỡ bữn hữm tỗp hái mŏ.
   Yiang Sursĩ cũai I-sarel sang tỡ bữn noap hái mŏ.”

  8Máh yớu cứq ơi! Nŏ́q anhia sacũl níc nneq?
   Noâng máh léq dũn nŏ́q anhia rien cỡt cũai rangoaiq?
  9Yiang Sursĩ khoiq tễng cutũr,
   nŏ́q án tỡ bữn sâng tỡ?
  Án tễng moat,
   nŏ́q án tỡ bữn hữm tỡ?
  10Án ca manrap dũ cruang tâng cutễq nâi,
   nŏ́q anhia chanchớm án tỡ bữn manrap máh cũai sốt tâng cruang hái tỡ?
  Án arĩen dũ náq cũai,
   nŏ́q án tỡ bữn dáng ntrớu loâng tỡ?
  11Lứq Yiang Sursĩ dáng máh sarnớm cũai chanchớm la tỡ bữn khlữr ntrớu.

  12Ơ Yiang Sursĩ ơi! Cũai anhia arĩen ki, alới bữn ŏ́c bốn sa‑ữi.
   Alới la cũai anhia atỡng tễ phễp rit anhia.
  13Anhia yỗn alới bữn rlu tễ ŏ́c túh coat máh cũai loâi táq alới,
   toau toâq anhia píq prúng to yỗn cũai loâi sapứl.
  14Lứq Yiang Sursĩ tỡ nai táh máh proai án,
   cớp án tỡ bữn táh máh cũai khong án.
  15Nỡ‑ra, cũai parchĩn,
   lứq alới parchĩn pĩeiq ễn,
   cớp nheq tữh cũai tanoang o, lứq pruam cớp alới ki tê.

  16Tỡ bữn noau rapai chuai bo cũai loâi tếq cứq.
   Cớp tỡ bữn noau ỡt coah cứq bo cũai sâuq apớt cứq.
  17Khân Yiang Sursĩ ma tỡ bữn loâp chuai,
   ki sanua cứq lứq ỡt pỡ ntốq cũai cuchĩt ỡt.
  18Bo cứq arô neq: “Ayững cứq salaiq cớp dớm!”
   ngkíq ŏ́c ayooq tễ Yiang Sursĩ tếc ayứng cứq.
  19Toâq sarnớm cứq sâng túh arức,
   ki Yiang Sursĩ toâq aliam cứq yỗn sâng bũi óh loah.

  20Anhia tỡ bữn pruam cớp cũai parchĩn parnai chỡng cha,
   alới ca parchĩn tỡ bữn pĩeiq puai phễp rit.
  21Alới sarhống ễ cauq cũai tanoang o,
   cớp alới anoat cũai ŏ́q ŏ́c lôih cóq cuchĩt.
  22Ma Yiang Sursĩ catáng curiaq cứq cu rangái,
   cớp Yiang Sursĩ la ntốq poâng dŏq bán kĩaq cứq níc.
  23Án carláh dỡq chóq alới la cỗ tian alới táq lôih,
   cớp án pupứt alới la cỗ tian ŏ́c loâi alới.
  Yiang Sursĩ la lứq Ncháu hái, án toâp pupứt tỗp alới.