114

Cansái Ũat Bữn Racláh

  1Toâq cũai I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô,
   la tŏ́ng toiq Yacốp ca loŏh tễ cutễq cũai mpha parnai.
  2Tangái ki tỗp Yuda la tỗp ca sang Yiang Sursĩ,
   cớp nheq tỗp I-sarel cỡt cũai proai án.

  3Dỡq mưt Cusâu cỡt samoât án nhêng, chơ án lúh tễ alới.
   Cớp crỗng Yôr-dan tangứt hoi cớp hoi atứng loah chu clĩ.
  4Máh cóh la samoât án lúh tamprũol ariang tỗp mbễq,
   cớp máh dũal la tamprũol ĩn tỗp cữu cớt,
   yuaq ngcŏh lứq.

  5Ơ dỡq mưt ơi! Yuaq nŏ́q mới lúh ngkíq?
  Ơ crỗng Yôr-dan ơi! Yuaq nŏ́q mới tangứt hoi?
  6Ơ máh cóh ơi! Yuaq nŏ́q mới lúh tamprũol ĩn mbễq?
  Ơ máh dũal ơi! Yuaq nŏ́q mới lúh tamprũol ĩn cữu cớt?

  7Ơ cốc cutễq ơi! Bo Yiang Sursĩ toâq,
   cóq mới cacưt cangcoaih yáng moat Yiang Sursĩ ca Yacốp sang.
  8Lứq án khoiq táq yỗn tamáu cỡt amống dỡq,
   cớp táq yỗn côl tamáu cỡt mec dỡq hoi.