24

Hađăch Chrêk Rmah Lăp Ƀon Siôn

 Nau mprơ ơm Y-David
1Neh jêh ri mpô mpa kalơ neh, Neh ntu jêh ri lĕ rngôch mbu nâm gŭ tâm nây jêng ndơ Yêhôva da dê.
2Yorlah Păng yơh bol neh ta kalơ dak rlai
 Jêk ri ăn păng nâp ta kalơ lĕ dak toyh,
3Mbu mra hao ta yôk Yêhôva?
 Jêh ri mbu nâm mra dơi gŭ ngau tâm ntuk kloh ueh Păng?
4Nơm geh ti jêh ri nuih n'hâm kloh
 Nơm mâu jao huêng păng ma nau mƀruh.
 Mâu lĕ ton săk ma nau mƀruh.
5Păng mra geh nau ueh lăng tă bơh Yêhôva
 Jêh ri nau song srăng tă bơh Brah Ndu, nau tâm rklaih păng
6Tâm ban pô aơ jêng phung joi Păng,
 Phung joi muh măt Brah Ndu Yakôb.
7Ơ phung mpông pêr, ngơk hom bôk
 Ơ phung mpông pêr n'ho ro, pơk ăn prêh,
 Gay ma hađăch chrêk rmah mra lăp.
8Mbu jêng hađăch chrêk rmah aơ
 Aơ jêng Yêhôva, Nơm katang Nơm brah
 Yêhôva katang tâm nau tâm lơh
9Ơ phung mpông pêr, yơk hom bôk!
 Ơ mpông pêr n'ho ro, pơk hom ăn prêh,
 Gay ma hađăch chrêk rmah mra lăp
10Mbu jêng hađăch chrêk rmah aơ?
 Aơ jêng Yêhôva kahan âk
 Păng yơh jêng hađăch chrêk rmah.