107

Ndrom Sămƀŭt Rơh Prăm Yêhôva Tâm Rklaih Phung Bunuyh Bơh Âk Nau Uh Ah

1Tâm rnê hom ma Yêhôva, Yorlah păng jêng ueh;
 Yorlah nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
2Ăn phung Yêhôva tâm chuai jêh lah pô aơphung păng tâm rklaih jêh ma ti phung rlăng,
3Jêh ri phung păng tâm rƀŭn jêh bơh lĕ rngôch bri.
 Pa lơ jêh ri pa dâng, pa yôk jêh ri pa rđŭng.
4Khân păng nsong mblêng tâm bri rdah, tâm trong bri hŏng,
 Mâu saơ ôh du rplay ƀon khân păng dơi gŭ.
5Khân păng ji ngot jêh ri ji hir,
 Huêng khân păng jêng rdja rơ ai.
6Tâm nau rêh ni, khân păng nter ma Yêhôva,
 Jêh ri Păng tâm rklaih khân păng bơh nau rngot,
7Păng njŭn leo khân păng ta trong sŏng,
 Gay ma khân păng tât tâm ƀon khân păng dơi gŭ.
8Gay ma phung bunuyh mra tâm rnê ma Yêhôva, yor nau ueh Păng,
 Jêh ri yor kan khlay Păng ƀư jêh ma phung bunuyh!
9Yorlah păng ăn mpay huêng ji hir,
 Păng ăn hơm huêng ji ngot, ma nau ueh.
10Phung gŭ tâm nau ngo jêh ri tâm gui nau khĭt,
 Kât jêh tâm nau rêh ni jêh ri loih,
11Yorlah khân păng tâm rdâng đah nau Brah Ndu ngơi;
 Jêh ri tâm rmot ma nau nti lah bơh Nơm Kalơ Lơn;
12Pô ri păng tông nuih n'hâm khân păng ma nau rêh ni;
 Khân păng chalôt, jêh ri mâu geh nơm koh dŏng khân păng ôh.
13Tâm nau rêh ni, khân păng nter ma Yêhôva,
 Jêh ri păng tâm rklaih khân păng, bơh nau rngot klâng.
14Păng mphâk đŏt jêh khân păng, bơh nau ngo jêh ri gui nau khĭt, păng ƀư tăch jêh rse rvăk khân păng.
15Gay ma phung bunuyh mra tâm rnê ma Yêhôva, yor nau ueh Păng,
 Jêh ri yor kan khlay Păng ƀư jêh ma phung kon bunuyh!
16Yorlah păng ƀư chah jêh mpông pêr kông Jêh ri ƀư deh lơi mâng loih nđăng.
17Yorlah nau khân păng rlau nau vay, jêh ri yor nau kue khân păng.
 Phung moih jêng rêh ni.
18Huêng khân păng tâm rmot ngăn, ma lĕ rngôch ndơ sông sa;
 Jêh ri khân păng hăn dăch, ta mpông pêr nau khĭt.
19Dôl nây khân păng nter ma Yêhôva, yor nau rêh ni khân păng.
 Jêh ri Yêhôva tâm rklaih khân păng, bơh nau rngot klâng.
20Păng njuăl nau păng ngơi, jêh ri ƀư bah bu.
 Jêh ri păng tâm rklaih jêh bu bơh trôm ntu jru.
21Gay ma phung bunuyh mra tâm rnê ma Yêhôva, Yor nau ueh păng,
 Jêh ri yor kan khlay Păng, ƀư jêh ma phung kon bunuyh!
22Ăn khân păng nhhơr ndơ ƀư brah nau tâm rnê,
 Jêh ri nkoch bri kan păng, ma nau mprơ.
23Phung jŭr ta dak rlai ncho kumpăn,
 Jêh ri pah kan ta kalơ dak toyh;
24Phung nây saơ kan Yêhôva ƀư, jêh ri nau khlay păng ƀư tâm nklang dak jru.
25Yorlah păng ntăm, jêh ri păng n'hao sial toyh,
 Ăn geh mpiăt dak tâm dak rlai.
26Khân păng hao leo ta trôk, khân păng lŏ jŭr tâm ntu jru.
 Huêng khân păng lêk yor nau rŭng răng.
27Khân păng hăn nâm bu du huê bunuyh nhŭl ndrănh, mâu di trong ôh, jêh ri mâu hôm gĭt rbăng ôh.
28Tâm nau rêh ni, khân păng nter ma Yêhôva,
 jêh ri Yêhôva tâm rklaih khân păng ma nau rngot klâng.
29Păng nkân sial toyh, jêh ri lŏ njŭn nau rngân.
 Jêh ri sial njach rngơt yơh
30Khân păng maak, Yorlah dak njach hŏ đăp mpăn jêh;
 Jêh ri Brah Ndu njŭn leo khân păng, ta ƀon khân păng ŭch.
31Gay ma phung bunuyh mra tâm rnê ma Yêhôva, yor nau ueh păng.
 Jêh ri yor nau khlay păng ƀư jêh, ma phung kon bunuyh!
32Ăn khân păng mât ton ma Brah Ndu, lĕ tâm nau tâm rƀŭn phung ƀon lan, jêh ri tâm rnê ma Păng, tâm nau tâm rƀŭn phung bu ranh.
33Yêhôva tâm rngâl dak krong jêng ndrêch rdah. Phung tu dak jêng neh sơh.
34Jêh ri neh hon ndơ jêng neh chiăt
 Yor nau ƀai phung gŭ ta nây.
35Păng tâm rgâl ndrêch rdah jêng dak nglau, Jêh ri neh sơh jêng tu dak.
36Jêh ri Păng ăn phung ji ngot gŭ ta ntŭk nây.
 Gay ma khân păng dơi rdâk du rplay ƀon gŭ.
37Dơi ƀư mir, dơi tăm tơm play kriăk ƀâu,
 Jêh ri dơi geh play âk.
38Brah Ndu ăn nau ueh uĭn, gay ma khân păng jêng âk ngăn ngên;
 Jêh ri păng mâu huach, phung ndrôk biăp khân păng.
39Lŏ du tơ̆, khân păng n'hŭch jêh ri jŭr.
 Yor nau tŭn jot, nau rêh ni, jêh ri nau rngot.
40Yêhôva nkhŭt nau tâm rmot ta phung kon hađăch.
 Jêh ri păng nsong mblêng tâm ndrêch rdah, ntŭk mâu geh trong.
41Ƀiălah păng n'gang phung o ach ma nau rêh ni.
 Jêh ri ăn ndŭl mpôl khân păng, jêng âk nâm bu phung biăp.
42Phung sŏng mra saơ nau nây jêh ri maak;
 Jêh ri lĕ rngôch nau kue mra mêm mbung.
43Mbu nâm jêng bunuyh blau mĭn, mra njrăng ma nau nây,
 Jêh ri mra sek uănh nau ueh Yêhôva.