107

(Bài 107-150)

TẬP THỨ NĂM

CHÚA Cứu Loài Người Khỏi Nhiều Cảnh Khổ

  1Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài thật tốt,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  2Nguyện những người được cứu chuộc của CHÚA nói như vậy,
  Ấy là những người được Ngài cứu khỏi tay kẻ thù của họ,
  3Rồi gom nhóm họ từ các nước trở về,
  Từ phương đông và phương tây, phương bắc và phương nam.

  4Họ lang thang trong đồng hoang và trong nơi vắng vẻ;
  Họ chẳng tìm được đường về một thành ở được.
  5Họ đói khát;
  Linh hồn họ mòn mỏi nao sờn.
  6Bấy giờ trong cơn khốn khổ, họ kêu cầu CHÚA;
  Ngài đã giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
  7Ngài đã dẫn họ vào đường ngay nẻo chánh,
  Ðể họ đến một thành ở được.
  8Hãy để họ cảm tạ CHÚA, vì tình thương của Ngài,
  Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người,
  9Vì Ngài đã làm thỏa mãn linh hồn khao khát,
  Và làm no nê linh hồn đói lả bằng các thức ăn ngon.

  10Có những kẻ sống trong tối tăm, trong bóng của tử thần;
  Họ bị giam cầm trong khổ đau và xiềng xích,
  11Bởi vì họ đã chống lại lời của Ðức Chúa Trời,
  Và họ đã khinh bỉ lời chỉ dạy của Ðấng Tối Cao.
  12Vì thế Ngài đã lấy gian lao hạ lòng họ xuống;
  Họ đã bị ngã nhào, và chẳng ai giúp họ đứng lên.
  13Bấy giờ trong cơn khốn khổ, họ kêu cầu CHÚA;
  Ngài đã giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
  14Ngài đã đem họ ra khỏi cảnh tối tăm và bóng của tử thần;
  Ngài đã tháo bỏ xiềng xích ra khỏi thân thể họ.
  15Hãy để họ cảm tạ CHÚA, vì tình thương của Ngài,
  Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người,
  16Vì Ngài đã phá tan các cổng bằng đồng,
  Và Ngài đã cắt bỏ những song bằng sắt.
  17Có những kẻ dại dột phải chuốc lấy đau khổ,
  Vì nếp sống bội nghịch và tội lỗi của họ.
  18Linh hồn họ đã ghê tởm mọi thứ thức ăn;
  Họ đã bị kéo đến gần cổng của tử thần.
  19Bấy giờ trong cơn khốn khổ, họ kêu cầu CHÚA;
  Ngài đã giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
  20Ngài đã ban lời Ngài và chữa lành họ;
  Ngài đã giải cứu họ khỏi miệng của phần mộ.
  21Hãy để họ cảm tạ CHÚA, vì tình thương của Ngài,
  Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người.
  22Cũng hãy để họ dâng những của lễ cảm tạ lên Ngài,
  Và dùng những lời ca ngợi vui mừng thuật lại các công việc của Ngài.

  23Có những kẻ xuống tàu vượt đại dương,
  Ấy là những người làm ăn trên biển cả;
  24Họ đã thấy những việc làm của CHÚA,
  Và những việc lạ lùng của Ngài ở giữa biển sâu,
  25Vì Ngài chỉ phán một tiếng, gió bão liền nổi lên cuồn cuộn,
  Cuồng phong nâng cao những ngọn sóng lớn kinh hồn.
  26Sóng dâng cao lên tận trời, rồi trụt xuống tận đáy biển;
  Giữa cảnh khốn cùng, họ hồn phi phách tán.
  27Họ bị quay cuồng đảo điên như người say rượu;
  Mọi tài trí khôn ngoan đều biến mất.
  28Bấy giờ trong cơn khốn khổ, họ kêu cầu CHÚA;
  Ngài đã giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
  29Ngài đã khiến bão tố yên lặng như tờ;
  Những ngọn sóng lớn im lìm hạ xuống.
  30Họ rất đỗi vui mừng vì biển êm gió lặng;
  Rồi Ngài đưa họ đến bến bờ họ mong ước.
  31Hãy để họ cảm tạ CHÚA, vì tình thương của Ngài,
  Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người.
  32Hãy để họ tôn cao Ngài giữa đại hội,
  Và ca tụng Ngài giữa sảnh đường của hội đồng trưởng lão.

  33Ngài đã biến các dòng sông trở thành sa mạc hoang vu;
  Ngài đã biến các dòng suối thành vùng đất khô khan;
  34Ðất đai màu mỡ thành miền hoang vu đất mặn,
  Bởi vì sự gian ác của dân cư ở đó.
  35Ngài cũng đã biến đồng hoang thành ao hồ,
  Và vùng khô khan thành nơi có suối nước ngọt;
  36Ngài đã cho những kẻ đói khát đến cư ngụ tại đó,
  Ðể họ xây dựng một thành mà an cư lạc nghiệp;
  37Họ gieo mạ ngoài đồng và trồng tỉa vườn nho,
  Rồi thu hoạch hoa màu sung túc.
  38Ngài ban phước cho họ, và dân số họ cứ gia tăng;
  Ngài chẳng để bầy súc vật của họ bị giảm thiểu.

  39Có lúc dân số của họ giảm đi, và họ phải cúi đầu khuất phục,
  Vì bị áp bức, khổ đau, và sầu não,
  40Ngài trút đổ ô nhục trên những người quyền quý của họ,
  Khiến họ lang thang trong nơi hoang vắng không đường,
  41Nhưng Ngài lại cất những người nghèo ra khỏi cảnh lầm than,
  Và cho con cháu họ được gia tăng đông đúc.
  42Những người ngay thật thấy thế bèn vui mừng;
  Còn những kẻ gian ác thảy đều câm miệng lại.
  43Hỡi ai là người khôn ngoan, xin hãy suy gẫm những điều ấy,
  Rồi sẽ hiểu được thế nào là tình thương của CHÚA.