107

QUYỂN THỨ NĂM

1Hãy cảm tạ Chúa Hằng Hữu,
Vì Ngài thiện hảo và thương xót đời đời
2Những người được Chúa cứu chuộc,
Giải phóng khỏi bàn tay thù nghịch,
Hãy nói lên ân đức của Ngài!
3Hãy triệu tập họ từ các nước,
Đông, tây, nam, bắc, khắp địa cầu.
4Họ lưu lạc giữa sa mạc hoang vu
Tìm mỏi mắt không ra nơi trú ẩn,Ctd thành phố ở được
5Đói khát, kiệt quệ và ngất xỉu.
6Lúc khủng hoảng, họ gọi: "Chúa ơi!"
Ngài liền cứu họ tai qua nạn khỏi,
7Dẫn họ vào nơi an cư lạc nghiệp.
8Con người phải biết ca ngợi Chúa,
Vì lòng nhân từ và kỳ công Ngài.
9Chúa thỏa mãn tâm hồn khao khát,
Cho lòng đói được no nê mãn nguyện.
10Họ đang ngồi trong bóng tối tử vong
Bị xiềng xích gông cùm tuyệt vọng.
11Họ từng nổi loạn chống đối Lời Chúa,
Khinh miệt mưu cao Đấng Chí Tôn,
12Nên Ngài dùng gian khổ hạ nhục tâm hồn
Và họ gục ngã, không người giúp đỡ.
13Lúc khủng hoảng, họ gọi: "Chúa ơi!"
Ngài liền cứu họ tai qua nạn khỏi,
14Đem họ thoát vùng bóng tối tử vong,
Và đập tan xiềng xích gông cùm.
15Những người ấy hãy ca ngợi Chúa
Vì lòng nhân từ và kỳ công Ngài
16Vì Ngài bẻ gông cùm, xiềng xích
Và cắt đứt song đồng ngục tối.
17Người dại dột theo đường tà vạy,
Gặp hoạn nạn, khốn khổ vì ác gian,
18Miệng đắng nghét, không thiết gì ăn uống,
Run lẩy bẩy bước vào ngạch cửa Tử vong.
19Lúc hiểm nghèo, họ gọi: "Chúa ơi!"
Chúa liền cứu họ thoát tay Tử thần.
20Ngài ra lệnh chữa lành bệnh tật,
Rút họ khỏi vòm cửa mộ âm u.
21Những người ấy hãy ca tụng Chúa,
Vì lòng nhân từ và kỳ công Ngài.
22Họ hãy dâng tế lễ cảm tạ,
Hát ca, tường thuật việc Ngài làm.
23Nào những ai xuống tàu vượt biển,
Chí doanh thương xuôi ngược đại dương,
24Hải trình xem lắm việc dị thường
Do tay Chân Chúa cầm cương an bài.
25Ngài truyền lệnh nổi cơn gió bão,
Cho biển sâu sôi động cuồng lan
26Nâng tàu lên chốn trời xanh
Rồi chìm đáy vực tan tành như không,
Làm ai nấy hồn tan ra nước,
27Như người say quay cuồng lảo đảo,
Hết kế rồi, đành chết đây thôi!
28Lúc nguy nan, kêu cầu Thượng Đế,
Ngài đưa tay cứu khỏi tai ương!
29Ban lệnh trên gió nước đại dương,
Cho yên bão lớn, cho ngừng sóng to.
30Xong rồi, nạn khỏi tai qua,
Hân hoan về đến bến bờ ước mong.
31Khá cảm tạ Chúa nhân từ thương xót,
Làm muôn việc lạ cứu nhân dân.
32Giữa đại hội cùng suy tôn Chúa,
Trước quốc dân ca hát ngợi khen.
33Chúa biến sông xanh thành sa mạc,
Suối tươi mát ra đất khô khan.
34Do lòng gian dối của cư dân,
Vườn ruộng phì nhiêu thành bãi mặn;
35Nhưng, sa mạc hóa ra hồ ao,
Đất khô tuôn dòng suối ngọt ngào
36Cho dân nghèo đến ở,
Lập thành phố chợ
37Quanh năm gieo trồng,
Nho, lúa trổ bông,
Mùa màng gặt hái.
38Chúa nhân từ ban phúc
Cho dân số gia tăng
Súc vật vô vàn.
39Còn bao kẻ khác,
Héo hắt nghèo nàn,
Tai ương, buồn bực,
Bị áp bức, bạo hành.
40Chúa khinh kẻ quyền quý kiêu căng,
Cho đói khổ lang thang,
Không tìm ra sinh lộ.
41Nhưng Ngài giải cứu người nghèo khổ
Khỏi hoạn nạn tai ương,
Cho con cháu thêm đông,
Hanh thông và thịnh vượng.
42Thấy thế, người công chính vui mừng,
Nhưng bọn ác nhân câm họng.
43Ghi nhận việc này! người khôn ngoan!
Để hiểu rõ lòng Chúa chí nhân.