150

Nau Mprơ Ơm Ma Nau Tâm Rnê

1Halêluya Tâm rnê hom ma Brah
 Ndu tâm ntŭk kloh ueh Păng; tâm rnê hom ma Păng tâm ntŭk huy ngai nau brah Păng.
2Tâm rnê hom ma Păng yor kan khlay Păng.
 Tâm rnê hom ma Păng tĭng nâm nau toyh Păng mâu blau lôch bôl.
3Tâm rnê hom ma Păng ma bâr nŭng.
 Tâm rnê hom ma Păng ma dĭng rlet jêh ri ma gong rêng.
4Tâm rnê hom ma Păng ma gâr jê̆ jêh ri ma nau kadŏ;
 Tâm rnê hom ma Păng ma gong rêng jêh ri dĭng vưt.
5Tâm rnê hom ma Păng ma dang nteh huy ngăn.
6Ăn lĕ rngôch mpa blau suh n'hâm tâm rnê ma Yêhôva. Halêluya.