94

Phung Ƀuôn Sang Yêhôwa Kwưh Brei Ñu Rŭ Ênua Digơ̆

  1Ơ Yêhôwa, ih jing Aê Diê pô rŭ ênua,
   Ơ Aê Diê pô rŭ ênua, bi êdah bĕ ih pô.
  2Kgŭ bĕ, Ơ Khua Phat Kđi kơ lăn ala,
   bi wĭt bĕ kơ phung mgao tui si diñu năng.
  3Dŭm boh sui, Ơ Yêhôwa,
   dŭm boh sui phung ƀai srăng mâo klei hơ̆k mơak?
  4Diñu blŭ nanao hŏng klei mgao;
   jih jang phung ngă klei wê bi mni kơ diñu pô.
  5Ơ Yêhôwa, diñu juă lin phung ƀuôn sang ih,
   leh anăn diñu ktư̆ juă phung jing ngăn dưn ih.
  6Diñu bi mdjiê mniê djiê ung leh anăn pô tue;
   diñu bi mdjiê phung anak êrĭt.
  7Leh anăn diñu lač, Yêhôwa amâo ƀuh ôh,
   Aê Diê phung Yakôp kăn thâo rei.

  8Răng bĕ, Ơ phung mluk,
   Ơ phung mgu, hbĭl diih srăng mâo klei thâo mĭn?
  9Pô hrih leh knga, ñu amâo srăng hmư̆ hĕ?
   Pô mjing leh ală, ñu amâo srăng ƀuh hĕ?
  10Pô mkra phung găp djuê mnuih amâo srăng bi kmhal mơ̆?
   Pô mtô kơ phung mnuih kƀah klei thâo mĭn mơ̆?
  11 Yêhôwa thâo kral klei mĭn mnuih;
   ñu thâo klei mĭn digơ̆ jing hơăi mang.

  12Jăk mơak yơh mnuih ih mkra mjuăt, Ơ Yêhôwa,
   leh anăn mtô klei bhiăn ih kơ gơ̆;
  13čiăng brei kơ gơ̆ klei mdei êjai hruê jhat,
   tơl arăng klei leh ƀăng êlam kơ phung ƀai.
  14Kyuadah Yêhôwa amâo srăng lui ôh phung ƀuôn sang ñu;
   ñu amâo srăng hngah ôh phung jing ngăn dưn ñu.
  15Kyuadah arăng srăng lŏ brei klei phat kđi kpă kơ phung kpă ênô;
   leh anăn jih jang phung mâo ai tiê kpă srăng tui hlue klei anăn.
  16Hlei srăng kgŭ brei kơ kâo čiăng ngă kơ phung ƀai?
   Hlei pô srăng mgang kâo ngă kơ phung tui klei wê?

  17Tơdah Yêhôwa amâo đru kâo ôh,
   kâo dôk leh hlăm msat anôk ñăt kriêp.
  18Tơdah kâo lač leh, jơ̆ng kâo ksak,
   klei khăp ih, Ơ Yêhôwa, krơ̆ng kâo leh.
  19Tơdah kâo mâo lu klei ênguôt ktrŏ,
   klei ih bi juh bi mơak kơ mngăt kâo.

  20Phung mtao ƀai bi truh klei ênguôt êjai mjing klei bhiăn soh
   Dưi mơ̆ phung mtao ƀai bi mguôp hŏng ih?
  21Diñu bi mguôp mbĭt čiăng ngă kơ mnuih kpă,
   leh anăn bi kmhal bi mdjiê pô amâo soh ôh.
  22Ƀiădah Yêhôwa jing leh kđông mgang kâo,
   Aê Diê kâo jing leh boh tâo anôk kâo đuĕ dăp.
  23Ñu brei klei wê digơ̆ lŏ lĕ kơ digơ̆ pô,
   leh anăn bi rai hĕ digơ̆ kyuadah klei ƀai digơ̆;
   Yêhôwa, Aê Diê drei, srăng bi luč hĕ digơ̆.