114

Nau Brah Ndu Tâm Rklaih Phung Israel Bơh Bri Êjipt

1Tơlah Israel du luh tă bơh bri Êjipt;
 Ngih Yakôb bơh du phung mpôl băl, ngơi nau bu năch;
2Yuda jêng ngih kloh ueh păng Israel jêng phung păng chiă uănh.
3Dak rlai saơ, jêh ri du;
 Dak krong Yurdan lŏ plơ̆ sĭt pa kơi.
4Phung yôk nsăt nâm bu phung biăp nkuăng,
 Phung gôl yôk nâm bu phung kon biăp
5Moh tât ma may, Ơ dak rlai, kŏ may du?
 Ơ dak krong Yurdan, kŏ may plơ̆ sĭt pa kơi?
6Ơ khân may phung yôk, kŏ khân may nsăt nâm bu biăp nkuăng?
 Ơ khân may phung gôl yôk, kŏ tâm ban ma phung kon biăp?
7Ơ neh ntu, râp sâr hom ta năp Kôranh Brah.
 Ta năp Brah Ndu Yakôb,
8Nơm tâm rgâl lŭ jêng dak nglau, lŭ dăng jêng tu dak.