116

Nau Tâm Rnê Ma Nau Klaih Bơh Nau Khĭt

1Gâp rŏng ma Yêhôva Yorlah păng iăt bârgâp jêh ri nau gâp vơh vơl.
2Yorlah păng rkêng jêh tôr păng ma gâp,
 Pô ri gâp mra kuăl mbơh sơm ma păng lĕ nar gâp gŭ rêh.
3Brăt nau khĭt vân jêh jŭm gâp, jêh ri nau ji Ƀon Phung Khĭt, kuăn rdâng jêh gâp; nau uh ah jêh ri nau rngot klâng, ƀư jêh ma gâp.
4Dôl nây gâp kuăl mbơh sơm jêh ma amoh Yêhôva,
 Ơ Yêhôva, gâp vơh vơl ma may, tâm rklaih huêng gâp.
5Yêhôva jêng ueh jêh ri sŏng; Nanê̆, Brah Ndu he blau yô̆.
6Yêhôva chiă uănh phung tông bâr;
 Gâp jêng rêh ni, jêh ri păng rklaih jêh gâp.
7Ơ huêng gâp, lŏ sĭt hom ma nau may rlu;
 Yorlah Yêhôva ƀư ueh ma may rmeh ler.
8Yorlah may rklaih jêh huêng gâp bơh nau khĭt,
 Măt gâp bơh nau nhĭm,
 Jâng gâp bơh nau prah.
9Gâp mra hăn ta năp Yêhôva ta neh phung rêh.
10Gâp chroh, yor nây gâp ngơi, gâp jêng rêh ni ngăn;
11Gâp lah tâm nau gâp mâu geh mĭn,
 Lĕ rngôch phung bunuyh jêng phung mƀruh
12Moh gâp mra mplơ̆ ma Yêhôva.
 Yor lĕ nau ueh păng ƀư jêh ma gâp?
13Gâp mra sŏk kachok nau tâm rklaih
 Jêh ri kuăl mbơh sơm ma amoh Yêhôva.
14Gâp mra nanê̆ nau gâp ton ma Yêhôva,
 Na nê̆, ta năp lĕ rngôch phung ƀon lan păng.
15Nau phung kloh ueh păng khĭt.
 Jêng khlay ngăn ta năp măt Yêhôva.
16Ơ Yêhôva, nanê̆ gâp jêng oh mon may may doh jêh brăt kât gâp.
17Gâp mra nhhơr ma may ndơ nhhơr tâm rnê ma may.
 Jêh ri gâp mra kuăl mbơh sơm ma amoh Yêhôva.
18Gâp mra ƀư na nê̆ nau gâp ton ma Yêhôva,
 Na nê̆, ta năp lĕ rngôch phung ƀon lan păng,
19Tâm nkual ngih Yêhôva, ta nklang may,
 Ơ ƀon Yêrusalem, Halêluya.