131

Nau Rnơm Ma Yêhôva Nâm Bu Phung Kon Se

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ. Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Yêhôva, gâp mâu geh nuih n'hâm sưr ôh, măt gâp mâu lĕ uănh ma nau nkrơ̆ ueh, mâu lĕ mĭn ma ndơ toyh ir, Mâu lah kan rlau keh ir đah gâp.
2Nanê̆, huêng gâp gŭ rklăk jêh ri đăp mpăn; nâm bu du huê kon se mhe lơi pu toh.
3Ơ phung Israel, ăn may kâp gân tâm Yêhôva.
 Ntơm bơh aƀaơ n'ho ro.