67

Ăn Lĕ Rngôch Mpôl Ƀăl Bunuyh Yơk Tâm Rnê Ma Brah Ndu

 Ma kôranh phung mprơ. Nau mprơ ơm Y-David
1Ăn Brah Ndu yô̆ an ma hên. Jêh ri ăn nau ueh lăng ma hên.
 Nau chrêk rmah muh măt păng, sol nchrat tâm hên. (Sêla)
2gay ma bu dơi năl trong may tâm neh ntu aơ
 Nau may tâm rklaih lĕ mpôl bunuyh lam bri neh.
3Ăn phung ƀon lan tâm rnê ma may, Ơ Brah Ndu!
 Ăn lĕ rngôch bunuyh tâm rnê ma may.
4Ăn lĕ rngôch bunuyh răm maak mprơ tâm rnê ma may.
 Yorlah may mra phat dôih phung ƀon lan ma nau song
 Jêh ri njun leo phung mpôl băl tâm neh ntu.
5Ăn phung ƀon lan tâm rnê ma may, Ơ Brah Ndu.
 Lĕ rngôch bunuyh tâm rnê ma may.
6Neh ntu hon geh play khlay Brah Ndu jêng
 Brah Ndu phung hên, mra ăn nau ueh lăng ma hên.
7Brah Ndu mra ăn nau ueh lăng ma hên
 Jêh ri lĕ ntuk bri neh mra klach yơk ma Păng.