122

Nau Mbơh Sơm Ma Nau Đăp Mpăn Bon Yêrusalem

 Nau Phung Nsong Tâm Ƀon Kloh Ueh Mprơ Nau mprơ ơm Y-David
1Gâp maak tơ lah bu lah ma gâp,
 Hăn hom he ta ngih Yêhôva.
2Jâng he njưh hom,
 Tâm mpông pêr may, Ơ ƀon Yêrusalem.
3Ơ Yêrusalem, ƀon bu rdâk, tâm ban ma ƀon nâp jêh;
4Ta nây yơh phung mpôl băl, phung mpôl băl Yêhôva hăn hao,
 Jêng nau ntăm ma phung Israel, Gay tâm rnê ma amoh Yêhôva.
5Ta nây bu dăp sưng hađăch phat dôih.
 Lĕ sưng hađăch ngih David.
6Mbơh sơm hom ma nau đăp mpăn ƀon Yêrusalem;
 Ăn phung rŏng ma may geh nau ueh maak.
7Ăn nau đăp mpăn gŭ ta nklang nkual pêr may.
 Jêh ri nau ueh maak tâm phung ngih hađăch may.
8Yor phung oh nâu gâp jêh ri phung mĭt jiăng gâp,
 Gâp mra lah aƀaơ aơ, ăn nau đăp mpăn gŭ ta nklang may.
9Yor ngih Yêhôva, Brah Ndu he, gâp mra joi nau ueh ma may.