70

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit pioh kơ mnơ̆ng myơr bi hdơr.
  1Ơ Aê Diê, brei ih ruăt bi mtlaih kâo!
   Ơ Yêhôwa, ruăt đru kâo bĕ!
  2Bi hêñ leh anăn bi lŭk bĕ klei mĭn
   phung čiăng bi mdjiê kâo!
  Brei phung duah bi knap kâo
   kdŭn đuĕ leh anăn hêñ!
  3Phung tlao mưč đa lač kơ kâo:
   “Ah, hah.” Brei diñu êdu ai kyua klei diñu hêñ.

  4Brei jih jang phung duah ih
   mâo klei hơ̆k kdơ̆k leh anăn mơak hlăm ih!
  Brei phung khăp kơ klei ih bi mtlaih lač nanao,
   “Aê Diê jing prŏng.”
  5Ƀiădah kâo jing ƀun ƀin leh anăn knap mñai;
   Ơ Aê Diê, ruăt đru kâo bĕ!
  Ih jing pô đru kâo leh anăn pô bi êngiê kâo;
   Ơ Yêhôwa, đăm lŏ bi krư̆i ôh!