70

Dăn Vơh Vơl Tau Kơl, Gay Tâm Rdâng Đah Phung Ƀai

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Brah Ndu, dăn may rklaih hom gâp ăn gơnh.
 Yêhôva, dăn may kơl gâp ăn gơnh.
2Ăn phung vay joi ƀư ƀai huêng nau rêh gâp,
 Ăn phung geh nau maak tâm nau rêh ni, gâp mra ruch du jêh ri ƀư bêk khân păng.
 Ăn khân păng plơ̆ sĭt pakơi yor nau khân păng bêk.
3Phung vay lah Ha ha! Ha ha!
4Ăn lĕ rngôch mbu nâm joi Brah Ndu.
 Geh nau răm maak tâm Păng.
 Ăn phung rong ma nau tâm rklaih, lah pô aơ: Chrêk rmah ma Brah Ndu
5Ƀiălah gâp jêng o-ach jêh ri rêh ni.
 Ơ Brah Ndu koh dong hom gâp may jêng nơm kơl gâp jêh ri nơm ăn gâp geh nau đăp mpăn.
 Ơ Yêhôva, lơi hôm nđom ôh.