70

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng dùng khỉ tế lễ ký niệm

1Thưa Thượng Đế,
Xin nhanh chóng đưa tay giải cứu,
Chúa ơi, xin khẩn cấp phù hộ.
2Cho bọn mưu sát con phải tủi hổ,
Người muốn hại con phải rút lui
3Và những kẻ sỉ nhục con đào tẩu
4Nguyện tất cả những ai tìm Chúa,
Đều hân hoan sung sướng trong Ngài;
Nguyện những ai yêu mến ân cứu độ,
Mãi mãi tụng ca: "Chúa lớn vô cùng"
5Nhưng con cùng túng, nghèo khổ,
Xin nhanh chóng đưa tay giải cứu,
Chúa là Cứu Chúa và Thiên Hựu
Xin đừng trì hoãn cứu độ con!