97

Nau Brah Yêhôva Jêh Ri Nau Păng Chiă Uănh

1Yêhôva chiă uănh; ăn neh ntu geh nau hâk răm;v  Ăn phung kô dak âk geh nau maak
2Ndâr tŭk jêh ri nau ngo gŭ jŭm Păng.
 Nau sŏng srăng jêh ri nau di, jêng ntur ma sưng hađăch Păng,
3Ŭnh hăn ta năp Păng, jêh ri su phung rlăng gŭ jŭm Păng.
4Lơp păng ƀư ang neh ntu;
 Neh ntu saơ jêh râp sâr.
5Phung yôk lêk nâm bu mpêt ta năp Yêhôva.
 Ta năp Kôranh Brah ma lĕ neh ntu.
6Trôk mbơh nau sŏng srăng Păng.
 Jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan saơ jêh nau chrêk rmah Păng.
7Ăn ƀư bêk khân păng, lĕ rngôch phung mbah ma rup brah.
 Phung rnơm tâm rup brah khân păng;
 Yơk hom ma Păng,
 Ơ lĕ rngôch khân may phung brah.
8Ƀon Siôn tăng nau nây jêh ri gŭ maak.
 Phung kon bu ur Yuda hâk răm.
 Yor nau may phat dôih, Ơ Yêhôva.
9Yorlah may, Ơ Yêhôva, jêng kalơ lơn ma lĕ neh ntu; may geh nau yơk âk lơn ma lĕ rngôch brah.
10Tâm rmot ma nau djơh, Ơ khân may phung rŏng ma Yêhôva;
 Păng chiă uănh huêng phung kloh ueh Păng; Tâm rklaih khân păng bơh ti phung ƀai.
11Bu tăm nau ang ma phung sŏng.
 Jêh ri nau maak ma phung geh nuih n'hâm sŏng.
12Ơ phung sŏng, maak hom khân may tâm Yêhôva;
 Jêh ri kah gĭt tôr, tơlah kah gĭt ma nau kloh ueh Păng.