97

1Chúa Hằng Hữu ngự trị,
Thế gian hãy reo mừng,
Muôn ngàn hải đảo khá hân hoan!
2Quanh Chúa có mây đen và bóng tối,
Công lý đặt làm nền móng ngai Ngài,
3Lửa bùng cháy trước Ngài,
Đốt tiêu tan thù nghịch,
4Chớp nhoáng Ngài rọi sáng nhân gian,
Địa cầu trông thấy liền run rẩy,
5Núi dồi đều khiếp sợ chảy tan,
Trước vị Chủ tể của nhân gian.
6Các từng trời tuyên dương đức công chính,
Mọi dân tộc chiêm ngưỡng ánh vinh quang,
7Tất cả thần tượng đều sụp đổ,
Kẻ thờ thần tượng chịu sỉ nhục,
Tất cả chư thần! Hãy thờ lạy Chúa!
8Phụ nữ dân ta cũng hát vang,
Cả thủ đô nghe được tin mừng,
Vì Ngài xử đoán rất công minh,
9Chúa là Đấng Chí Tôn trên hoàn vũ,
Vĩ đại hơn tất cả các thần.
10Ai yêu Chúa Hằng Hữu,
Tất nhiên ghét gian tà,
Chúa bảo toàn sinh mạng người thánh Ngài,
Giải thoát họ khỏi tay người hung bạo.
11Lòng trong sạch tràn ngập hân hoan,
Ánh sáng bao bọc người công chính,
12Này, con dân Chúa hãy reo vang!
Ngài làm bao nhiêu việc diêu kỳ,
Hãy ghi tâm công đức Chân Thần,
Cảm tạ ngợi ca Ngài mãi mãi.