28

Lời cầu nguyện trong cơn khốn khó

Bài ca của Đa-vít.

  1Lạy CHÚA là Khối Đá tôi,
   tôi kêu cứu cùng Ngài.
  Xin đừng làm ngơ.
   Nếu Ngài làm thinh thì tôi sẽ giống như kẻ đi xuống huyệt.
  2Xin nghe lời khẩn nguyện tôi,
   khi tôi kêu Ngài cứu giúp,
  lúc tôi giơ tay hướng về Ngài trong đền thánh Ngài.
  3Xin đừng lôi tôi đi chung với kẻ ác,
   cùng những kẻ xấu xa;
   là kẻ ngoài miệng nói hòa bình cùng người láng giềng
   mà trong lòng thì âm mưu ác.
  4Xin CHÚA phạt chúng nó cho xứng với điều ác chúng làm.
   Vì những hành vi gian tà của chúng,
   xin hãy báo trả chúng cho tương xứng.
  5Chúng chẳng hề biết những việc Ngài làm
   hay những gì Ngài tạo nên.
  Cho nên Ngài hất chúng nó xuống,
   không thèm đỡ dậy.
  6Hãy ca ngợi Thượng Đế vì Ngài nghe tiếng kêu cứu của tôi.
  7CHÚA là sức mạnh và là cái khiên che chở tôi.
   Tôi tin cậy nơi Ngài,
   Ngài liền giúp tôi.
  Tôi vui mừng hát ca ngợi Ngài.
  8CHÚA ban sức mạnh cho dân Ngài;
   Ngài giải cứu người được chọn lựa của Ngài.
  9Xin hãy cứu dân CHÚA
   và ban phúc lành cho những người thuộc về Ngài.
  Xin chăn giữ và chăm sóc họ đời đời.